Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nogmaals gemeente Zaltbommel


14 oktober 2004

Vraag nummer: 3380  (oude nummer: 4814)

Geachte meneer van der Putten,
Zoals u ziet wordt het langzaamaan een gevecht waar ik moedeloos van word.
Mag ik nog en keer om uw mening vragen? Moet ik er vrede mee hebben moeder in een muur te plaatsen?

Met vriendelijke groet van
Nieske xxxxxx-xxxxxxstra


----- Original Message -----
From: "xxxxxxx xxxxxxxxr"
To:
Sent: Thursday, October 14, 2004 12:27 PM
Subject: Re: Betr.: tarieflijst graven

U haalt 2 zaken door elkaar nl.:
Het verlengen van een rustperiode en het begraven van een lijk of urn. Deze 10 jaar is het verlengen van de rustperiode, het begraven van een lijk of urn is dus opnieuw begraven danwel bijzetten (bij de gemeente Zaltbommel is dit 30 jaar), en omdat het hier om een eigengraf (voor 40 jaar afgekocht)
gaat moet dit worden verlengd.
Dit alles kunt u terug vinden in "de wet op de lijkbezorging".
M.v.g. Xxxxxxx xxxxxxxx

>>> "Nieske" 14-10-04 10:23 >>>
Beste mevrouw xxxxxxxx,

Ondertussen ben ik verder gegaan met uitzoeken van de bureaucratische zaken die in Nederland gelden, om baren of urnen bij te zetten in bestaande graven.
U heeft een fout gemaakt schijnt.
30 jaar contract, is de termijn voor de uitgifte van een geheel nieuw graf.
Maar als het gaat om bestaande graven mogen ze voor niet langer dan 10 jaar verlengd worden.
Langer dan 10 jaar is zelfs uitdrukkelijk wettelijk verboden.
Als u mij niet geloofd kan ik u verwijzen naar de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken, die u op enige elementaire regels van de Wet op de lijkbezorging kunnen wijzen.
Als wij dus nu een rekensommetje maken krijgen wij als onkosten 4x341,55=?1366,20.
Bijzetten urn 402,40 dus 1366,20+402,40=?1768,60.
Ben zeer benieuwd naar uw antwoord,
Met vriendelijke groet
Nieske xxxxx-xxxxxxxxstra

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U zou deze medewerker van de gemeente Zaltbommel kunnen vragen om dan eens aan te wijzen waar dat in de wet zou staan (ik zou niet weten waar. Beter gezegd: ik weet wel zeker dat het er niet in staat), maar ik denk dat u dan weer een ontwijkend of te algemeen antwoord krijgt.
Ik denk dan u een andere aanpak moet volgen.

U komt er zo niet uit. Dan geef ik u het advies om een echte brief te schrijven, per post dus, waarin u zegt dat u de asbus van uw moeder in dat graf bij wilt laten plaatsen en dat u de grafrechten voor 10 jaar wilt verlengen. En u schrijft er bij dat u hierover per e-mail al contact hebt gehad met de gemeente, dat de contactambtenaar mailde dat dit niet mogelijk was, maar dat u mijn advies had ingewonnen en dat ik zei dat de gemeente zich vergiste. Cruciaal vergiste zelfs. U adviseert de gemeente nogmaals om de kwestie te bespreken met de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, de VNG en/of het ministerie van Binnenlandse Zaken en om de passages over grafrechten (paragraaf 5.3) te lezen in de boeken 'Handboek Wet op de lijkbezorging' (uit 1993) en 'Begraving' (uit 2000) van mijn hand (uitgaven Vermande/SDU). Als men dan nog op het standpunt blijft staan dat het grafrecht met 30 jaar verlengd moet worden, dan verzoekt u om u dat schriftelijk en gemotiveerd aan u te berichten, zodat u een bezwaarschrift kunt indienen.

Kortom, dat moet in een brief. U kunt het woordje 'u' zo'n beetje veranderen in 'ik', dan hebt u al 90% van de tekst.
U moet natuurlijk ook nog precies het grafnummer opgeven en andere feitelijke gegevens.

Ik heb een deel van uw eerdere vraag/mail weggehaald vanwege privacy en namen met xxxx-en afgedekt. Alleen uw voornaam heb ik laten staan, want die vind ik zo bijzonder. Ik heb ook gelezen (en weggehaald) dat het graf nu nog op naam van een ander familielid staat. U moet wel tevens met dat familielid afspreken dat hij meteen een briefje naar de gemeente stuurt dat hij het grafrecht overdraagt aan u. Anders hebt u formeel niets met het graf te maken en màg u het niet eens verlengen.

U wacht dit eerst maar eens af. Stel dat de gemeente zou besluiten dat men toch voor 30 jaar wil verlengen in plaats van 10 jaar - ik kan het me niet voorstellen, maar ja dit antwoord van vanochtend kon ik mij ook niet voorstellen - dan moeten we nog maar eens even contact hebben. Er moet dan een bezwaarschrift worden geschreven. Dat klinkt heel zwaar, maar is een fluitje van een cent, in dit geval.
Ik denk echter dat de gemeente de zaken nu wat beter gaat uitzoeken. Ik vraag me alleen wel af waarom niemand anders in of om Zaltbommel hier niet eerder tegen protesteerde. Waarschijnlijk omdat de effecten met een 4-breed graf veel en veel groter zijn dan bij anderen graven.

Enne... uw moeder hoeft zeker niet in een muur, als u dat niet wilt. Alles komt goed.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE