Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Monumentale boom staat begraving in de weg (1)


4 mei 2020

Vraag nummer: 60666

Geachte heer vd Putten,

In 1937 heeft de grootvader van mijn man een graf gekocht voor onbepaalde tijd op de Algemene Begraafplaats van Zierikzee. In 1971 is het onderhoud afgekocht en is de gemeente verantwoordelijk voor de onderhoud van het graf. Afgelopen week is mijn schoonvader overleden en het is zijn wens om in dat graf bij zijn ouders bijgezet te worden. Nu staat er een grote, volgens de gemeente monumentale, boom naast het graf, waarvan de wortels door het graf gegroeid zijn. Er is een alternatief graf aangeboden op veel minder “gunstige” voorwaarden, waarmee wij niet akkoord kunnen gaan. Mogen wij stellen dat gemeente in gebreke is gebleven tav onderhoud van het graf? En aan welke andere aspecten in deze moeten wij denken als wij met de gemeente Schouwen-Duiveland in gesprek gaan hierover?
Onze argumenten zijn:
1. De gemeente is in gebreke gebleven aangaande het onderhoud van het graf
2. De functie van de plaats is begraafplaats, geen natuurmonument
3. Emotionele aspecten zullen niet altijd mee (kunnen) wegen, maar mijn man heeft zijn ouders beloofd dat zij beide hier begraven worden.

In hoeverre kunnen wij eisen dat het graf vrijgemaakt wordt (waarbij mogelijk de boom doodgaat) zodat mijn beide ouders hier alsnog begraven kunnen worden?

Hoogachtend,

Hans den Boer
Marie-Christine Goergen

Antwoord:

Geachte heer en mevrouw,

U hebt de beschikking over een particulier graf voor onbepaalde tijd. Het is de wens van uw schoonvader om daar begraven te worden. Dan hebt u alle reden en recht om van de gemeente te eisen dat dat gebeurt.

De primaire functie van een begraafplaats is om er te begraven. Het eventueel ook zijn van arboretum is een bijkomende aspect. Mensen hoeven niet te wijken voor bomen, op een begraafplaats.

Als de gemeente Schouwen-Duiveland weigert om het graf te openen om een begraving mogelijk te maken, kunt u een schriftelijke afwijzing van dat verzoek verlangen. Aan de hand van die afwijzing kunt u bij de rechtbank in Middelburg of Breda (ik weet het sinds de herindeling van rechtbanken enkele jaren geleden niet meer, want er zijn dan meerdere zittingsplaatsen mogelijk) een voorlopige voorziening vragen. Dat is een soort kort geding, in het bestuursrecht.
Als de gemeente een schriftelijk besluit weigert, kunt u ook naar de rechtbank.

U mag zelf afwegen of u een ander graf accepteert. Maar u hoeft dat zeker niet te doen tegen minder gunstige voorwaarden.

Als u een rechtszaak overweegt, kunt u contact met mij opnemen.
Dit soort zaken is mijn specialiteit.

De zaak moet begonnen worden met een laatste oproep aan de gemeente om de begraving toe te staan. Waarbij aangegeven wordt dat indien er geen positief antwoord of geen antwoord komt, rechtsmaatregelen worden genomen.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunt u die inschakelen. Rechtsbijstandsverzekeraars schakelen mij dan vaak in, omdat ik de enige specialist voor dit soort zaken in Nederland ben. Maar u moet dat natuurlijk eerst met de verzekeraar overleggen. Ik weet niet welke verzekering u hebt, maar er is een heel rijtje verzekeraars waar ik al eerder zaken voor gedaan heb.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift 6 mei 2020:
Ik ben 17.00 uur benaderd door de Stichting Achmea Rechtsbijstand, de rechtsbijstandverzekering van de vragenstellers, die mij verzoekt om bij de rechtbank een voorlopige voorziening te vragen om de begrafenis mogelijk te maken.
Ik ga aan de slag.

Naschrift 8 mei 2020:
Ik heb op 6 mei 's avonds de gemeente aangeschreven, met het verzoek aan de begrafenis waar cliënten recht op hebben, mee te werken. En mij dat uiterlijk 7 mei 12.00 uur te laten weten. Voor een afwijzing verlang ik een schriftelijk gemotiveerd besluit.
Gisteren 7 mei heb ik 's ochtends meteen de rechtbank gebeld om een zitting voor een rechtszaak op 8 mei te reserveren.
Gisteren 7 mei belde de gemeente rond 11.00 uur; er vond overleg plaats van ambtenaren met de verantwoordelijke wethouder. Ik heb herinnerd aan het tijdstip van 12.00 uur. Om 12.00 uur kreeg ik geen bericht. Toen ben ik begonnen een dagvaarding op te stellen. Om 14.00 uur nog geen bericht. Toen heb ik de dagvaarding, een verzoek om een voorlopige voorziening, bij de rechtbank ingediend en begon ik te werken aan een bezwaarschrift bij de gemeente. Toen ontstond een juridisch probleem. Als een gemeente (al bijna een week lang) weigert om een schriftelijk besluit te nemen kan geen bezwaarschrift worden ingediend, maar moet meteen beroep bij de rechtbank worden ingesteld. Dat is dus eigenlijk een tweede procedure, omdat een gemeente obstructie pleegt door geen besluit te nemen waartegen men kan ageren.
Helemaal aan het eind van de middag kwam er een schriftelijke reactie van de wethouder. Daarin werd een opening geboden. Na overleg met de vragenstellers, o.a. over mogelijke alternatieven, kwam er laat op de avond een akkoord: de gemeente gaf toch toestemming voor de begraving, morgen op 9 mei.

Naschrift:
Zie over de afloop het bericht van de vragenstellers van 13 mei 2020: 'Gemeente Schouwen-Duiveland wil familiegraf niet vrijgeven'.TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE