Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moeten opnieuw grafrechten worden betaald voor bijzetting in 2016?


6 november 2016

Vraag nummer: 48079

Moeten er in geval van bijzetting van een tweede persoon in een bestaand graf (2-diep) waarvoor in 2002 de grafrechten tot 2032 zijn betaald opnieuw grafrechten worden betaald als de tweede persoon in 2016 wordt bijgezet?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee.

Als in een graf een tweede of volgende persoon wordt begraven en de resterende termijn korter is dan 10 jaar, moeten extra grafrechten voor een langere termijn gevestigd worden. Het is namelijk noodzakelijk dat iemand doe begraven wordt, tenminste 10 jaar begraven blijft. Volgens de Wet op de lijkbezorging mag een graf niet binnen 10 jaar na een begraving geruimd worden.
Maar als de resterende termijn langer is dan 10 jaar, is dat niet nodig.

Het in 2016 moeten betalen van extra grafrechten voor een bijzetting in een graf dat tot 2032 al betaald is, is juridisch onmogelijk. Er resteren nog 16 jaar grafrechten en er is slechts 10 jaar nodig.

Ik merk dat begraafplaatshouders soms de wet niet kennen of niet juist toepassen. Of dat in uw geval ook zo is weet ik niet, want ik weet niet om welke begraafplaats het gaat en wat daar de regels zijn.
Maar kijkt u eens naar een mogelijk vergelijkbare vraag: Vervolgvraag nummer: 47656 'Dubbele betaling onderhoud en grafrechten'en de eerste vraag nummer 46913.

Als u meent dat u een onterechte rekening krijgt en het gaat om een niet-gemeentelijke begraafplaats, kunt u mogelijk een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie voor de mogelijkheden van een klacht op www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE