Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Maximale termijn grafrechten; waar is documentatie?


18 oktober 2007

Vraag nummer: 5000  (oude nummer: 9801)

Voorheen was de maximale termijn voor grafrechten 40 jaar maar het kan nu oneindig verlengd worden.
Kunt u mij zeggen wanneer deze wijziging van kracht is geworden en waar kan ik er documentatie over vinden?

b.v.d.
Alda

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik weet niet waar u vandaan haalt dat vroeger de maximale termijn voor grafrechten 40 jaar was. Dat is niet zo. Vroeger was voor onbepaalde tijd (in de zin van 'eeuwig') de maximale termijn, en nu nog steeds.
Alleen is het sinds 1991 zo, dat men bij het aangaan van het grafrecht voor een nieuw graf direct een keuze moet maken. Als men een graf voor bepaalde tijd uitgeeft of neemt, kan men elke termijn kiezen die men wil (en in de verordening zet), mits het minstens 20 jaar is. Men kan bij wijze van spreken voor 20 jaar, 40 jaar, 55 jaar, 83 jaar of 130 jaar kiezen. Maar, als eenmaal zo'n keuze gemaakt is, kan het grafrecht na afloop van die termijn alleen voor maximaal 10 jaar verlengd worden. Het verlengen met maximaal 10 jaar kan oneindig vaak.
Als het graf voor onbepaalde tijd is uitgegeven, is verlenging natuurlijk niet aan de orde.

Wellicht is uw idee over de termijn van 40 jaar gekleurd door de lokale en regionale omstandigheden. In uw streek waren van oudsher de katholieke begraafplaatsen ruim in de meerderheid. En in die streek was van oudsher - althans na de Tweede Wereldoorlog - de mogelijkheid om maximaal tot ongeveer 40 of 50 jaar te verlengen, heel gangbaar. Maar dat was niet overal in den lande zo. Heel vroeger was het in uw regio ook niet gebruikelijk, en sinds 1991 is het wettelijk dus ook anders geregeld.

Maar ik kan uw vraag niet goed plaatsen als ik kijk naar de beheersverordening voor de begraafplaatsen in uw gemeente. In artikel 11, vierde lid, staat dat eigen graven telkens met een termijn van 10 jaar kunnen worden verlengd. Het aantal verlengingen is (terecht) niet beperkt. De bepaling is conform het VNG-model.

Informatie over dit soort voorschriften, achtergronden, varianten in de toepassing etc. is te vinden in mijn boek 'Begraving' (Uitgave SDU, 2e herziene druk 2007) en het Thematisch Handboek Lijkbezorging (eveneens een uitgave van de SDU, zie www.sdu.nl en zoek dan op de steekwoorden Begraving en Lijkbezorging).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans mijn ervaring tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE