Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lengte van grafrecht


21 juli 2020

Vraag nummer: 61238

Voor mijn moeder heb ik grafrecht en onderhoud van het graf betaald tot 2037. Van de gemeente krijg ik echter een beschikking dat indien ik overlijd en mijn rechthebbende het recht niet binnen 6 maanden overnemen, dat het graf dan vervalt aan de gemeente waarna zij het graf kunnen ruimen. Ik heb echter wel betaald tot 2037. is er hogere wetgeving die bepaald dat zij ten alle tijde het graf van mijn moeder tot 2037 met rust moeten laten? Ik heb er toch voor betaald?
Dank.
groet
Christa

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Iedere begraafplaats hanteert de regel dat als er geen rechthebbende van een graf meer is, de rechten op het graf vervallen kunnen worden verklaard. Men wil dat altijd iemand verantwoordelijk is voor een graf. Nabestaanden krijgen vaak 6 maanden of soms 12 maanden de tijd om dat te regelen.

Het is niet zonder meer zo dat als er voor een graf betaald is, de begraafplaats het graf met rust moet laten.

Graven zijn aan allerlei regels gebonden. Men moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat een grafmonument in goede of redelijke staat verkeert. Als een monument kapot gaat, kan de begraafplaats eisen dat het gerepareerd wordt. Als dat niet gebeurt, kan het grafrecht vervallen. Juist ook tijdens een betaalde termijn. Dat is een wettelijke regeling.

Er is geen hogere wetgeving die bepaalt dat de gemeente te allen tijde het graf van uw moeder tot 2037 met rust moet laten.
Er is wel hogere wetgeving dat het grafrecht eerder kan vervallen en het graf eerder kan worden geruimd, als een kapotte grafsteen niet gerepareerd wordt en als het graf na het overlijden van de rechthebbende niet tijdig wordt overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende, een natuurlijke persoon of stichting.

Dat een graf altijd op naam moet staan, is om te voorkomen dat graven verwaarloosd raken en niemand aansprakelijk is. Of dat grafstenen omvallen en andere stenen beschadigen, zonder dat iemand aanspreekbaar is.
De wetgever wil dat altijd iemand verantwoordelijk is voor een graf. Men vindt het niet nodig dat graven blijven bestaan, als er niemand (meer) is die verantwoordelijkheid wil dragen.

Als er geen nabestaanden zijn die verantwoordelijk kunnen of willen zijn, kan men het beheer en de tenaamstelling van het graf toevertrouwen aan de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Dan loopt men geen risico dat een graf vroegtijdig wordt geruimd.
De stichting kan graven ook voor lange termijnen, zoals 50 of 100 jaar of zelfs 'eeuwigdurend' in stand houden.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf'.
Zie ook vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE