Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Laatste wens overledene


29 maart 2005

Vraag nummer: 3791  (oude nummer: 5784)

Een vraag namens mijn nicht. Zelf is ze te emotioneel.
26 Jaar geleden is haar broer overleden en begraven in een enkel graf. Haar moeder is 25 jaar geleden gescheiden van haar man, dus een jaar na het overlijden van haar broer. Al die tijd heeft haar ex-man de grafrechten betaald en heeft zij het graf van haar zoon onderhouden. Zeer onlangs is hij overleden en bijgezet boven zijn zoon volgens zijn laatste wens. De uitvaart is geheel verzorgd door een vrouw waar hij geruime tijd samen mee leefde, waarbij geen sprake was van een zogenaam geregisteerd samenleven.
Deze manier van begraven is buiten medeweten van mijn nicht en haar moeder gebeurd.
Het is voor beiden een grote schok en het is voor hun onverteerbaar, dat hij bovenop broer/zoon is begraven. Voor hun is het nu geestelijk onmogelijk het graf van broer/zoon te bezoeken. Bovendien heeft de vrouw waar overledene samen mee leefde de steen door een steenhouwer laten verwijderen, met de opdracht deze af te slijpen en te voorzien van een nieuwe tekst. Biedt art. 18.1 van de Wet op de Lijkbezorging uitkomst? Of is er een andere weg.
Dank voor uw advies.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik weet niet wat u bedoelt met de vraag of artikel 18, eerste lid, Wet op de lijkbezorging, uitkomst biedt. Blijkbaar wordt hier de wens van de overledene gevolgd.

Het kan voor uw nicht en haar moeder wellicht heel erg emotioneel zijn, maar juridisch is er weinig op tegen als een man bij zijn zoon begraven wordt als hij de grafrechten heeft.

Als uw nicht de begraving ongedaan wenst te maken, dan geef ik haar weinig kans.
Als het haar te doen is om de rechten op het graf (en dus ook zeggenschap over het monument) dan geef ik ook weinig kans. Het is juridisch mogelijk - en in dit geval zelfs logisch - dat de vrouw van de overledene de nieuwe rechthebbende van het graf wordt.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE