Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten ruimen graf

14 december 2017

Vraag nummer: 53093

Geachte heer, mevrouw,

Zijn er na een verlopen periode van grafrecht, kosten verbonden aan het ruimen van een graf?
Bij voorbaat dank.
Mvg
P.Seifert

Antwoord:

Geachte heer,

Normaal gesproken niet. In verreweg de meeste gevallen die mij worden voorgelegd, is er geen verplichting tot betaling van enige kosten voor ruiming van het graf of het grafmonument. Er is bij een niet-gemeentelijke begraafplaats alleen een verplichting als die in een overeenkomst over de uitgifte van het graf staat. De begraafplaatshouder kan vaak geen oude verplichting aantonen. Bij een gemeentelijke begraafplaats moet het in de beheersverordening staan; dat komt bijna nooit voor. En zo ja, dan alleen in specifieke situaties zoals wanneer men afstand doet van het graf.

Maar deze vraag is al vaak gesteld en beantwoord, zoals vorige maand in vraag nummer 52627 'Betaling kosten ruiming graf'. Ik verwijs u naar de daar genoemde vragen en situaties.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder