Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten as-bijzetting (de ene gemeente veel goedkoper dan de andere; hoe zit dat?)


13 juli 2018

Vraag nummer: 55647

Geachte heer Van der Putten,

Ik wil graag de as van mijn vader laten bijzetten in het familiegraf. Het graf hoeft daar niet voor te worden geopend. De gemeente rekent hier echter een bedrag voor van euro 528,30 (cf verordening gemeent exxxxx), terwijl bijvoorbeeld mijn gemeente (Hengelo Ov.) voor dezelfde handeling ongeveer de helft van het bedrag in rekening brengt.
Mijn vraag aan u als deskundige is of een gemeente dat bedrag zo maar kan bepalen en of ik ivm de hoogte van het bedrag nog bij een instantie (bezwaarcie, ombudsman?) kan aankloppen (bezwaar maken o.i.d.). ik hoor graag van u en dank u alvast vriendelijk voor de moeite.

Met vriendelijke groet,
Anoniem

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een gemeente en ook een kerkelijke begraafplaatshouder is helemaal vrij in het bepalen van de tarieven voor diensten op de begraafplaats.

De kosten van dit soort diensten van de gemeente hebben niet alleen te maken met de tijd of moeite die het kost om een handeling uit te voeren, maar zijn er ook voor de dekking van de algehele kosten.

Het is gewoon een omslag van de vaste kosten van een gemeente voor het hebben van een begraafplaats. Geen enkele gemeente maakt winst op een begraafplaats. Het is vaak de politieke keuze of men de kosten van de begraafplaats voor een deel laat betalen door bijvoorbeeld mensen die een asbus willen bijzetten, of door de OZB te verhogen.

Met een rekenvoorbeeld is het allemaal wat duidelijker.
Stel dat men op een begraafplaats 40 begravingen van een kist heeft en 10 begravingen van asbussen. De begraafplaats kost de gemeente 150.000,- per jaar. Dan besluit de gemeente om 50.000,- niet kostendekkend te laten zijn, maar alleen voor die 100.000,- wel dekking te zoeken. Dan kiest ze er voor om 75.000,- te dekken door grafhuur. De resterende 25.000,- wordt gedekt door 25.000,- gedeeld door 50 is 500,- euro per begraving of bijzetting in rekening te brengen.
Ik denk dat dit voorbeeld een heel realistisch beeld geeft hoe kosten van bepaalde diensten tot stand komen. Niet door te rekenen dat het plaatsen van een asbus het werk van 1 man/vrouw is, die een uur werk heeft en de gemeente een bruto uurtarief van 45,- euro kost. Overigens zitten daar voor de gemeente ook nog andere kosten aan, net als voor elke begraafplaats. Men moet de bijzetting noteren in een wettelijk voorgeschreven register met de nauwkeurige aanduiding waar en wanneer dat is gebeurd. Dat register is openbaar. Daar zitten ook administratieve lasten aan.

Hengelo (Ov) is ook niet zonder meer goedkoper met de tarieven voor plaatsing van een asbus. De plaatsing in een nieuw graf kost EUR 770,30. In een bestaan graf 248,- EUR. Als het op een zaterdag moet gebeuren zijn de kosten 50% hoger.
In de gemeente zijn de kosten van bijzetting van een asbus EUR 528,30, ongeacht of het een oud of een nieuw graf is. Als u in Hengelo een asbus op een zaterdag zou willen bijzetten, was u EUR 1.150,- kwijt.

De tarieven van begraafplaatsen zijn hoog. Het hebben en onderhouden van een begraafplaats is helaas gewoon erg duur. Kerkelijke begraafplaatsen zijn gemiddeld vaak goedkoper, omdat die vaak met vrjjwilligers werken en omdat het terrein kleiner is en minder onderhoud vergt.

Het zijn politieke keuzes van gemeenteraden om tarieven vast te stellen. Soms is het een wat duurder en het ander wat goedkoper.

Na deze achtergrondinformatie komt ik bij uw eigenlijke vraag.
Tegen de hoogte van een tarief kunt u geen bezwaar aantekenen en ook niet bij een ombudsman klagen. Ook een rechtszaak is zinloos. De tarieven zijn op democratische wijze vastgesteld door de gemeenteraad, net als alle andere tarieven die de raad vaststelt.
Het enige dat u kunt doen is een brief aan de gemeenteraad sturen en vragen om bepaalde tarieven te verlagen. De raad stelt de tarieven elk jaar opnieuw vast. Het komt wel eens voor dat men op verzoek van de bevolking bepaalde tarieven verlaagt. Dan gaan op een andere plaats de tarieven wel omhoog, want ergens moet het uit betaald worden.

Tot slot: ik schreef dat een gemeente helemaal vrij is in het bepalen van de tarieven voor diensten op de begraafplaats. Dat is niet helemaal waar. Een gemeente mag namelijk geen winst maken. Maar alle gemeenten maken altijd fors verlies op hun begraafplaatsen. Het 'risico' dat ze winst maken op begraven is er in de praktijk niet.

Er zijn wel gemeenten die het verlies op een begraafplaatsen weten te beperken, namelijk door een gemeentelijk crematorium te hebben. Op cremeren wordt namelijk wel flink verdiend. Daarom hebben uitvaartondernemingen crematoria en propageren ze vaak het cremeren. Geen enkele uitvaartonderneming heeft een eigen begraafplaats, tenzij men daartoe 'gedwongen' is, bijvoorbeeld om op dat terrein een crematorium te kunnen exploiteren. Alleen gemeenten en kerkgenootschappen zijn zo gek om voor hun burgers en leden verliesgevende activiteiten in stand te houden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift
Ik was blij met de volgende reactie: vraag 55666.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE