Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Koppeling rechten particulier graf aan onderhoudkosten


23 december 2010

Vraag nummer: 7789  (oude nummer: 16286)

Geachte heer van der Putten,

Mijn gemeente brengt een rechthebbende onder andere kosten van rechten en kosten onderhoud in rekening. Dit wordt dan weer na verstrijken van de afgesproken periode verlengd of in - bij keuze afkoop onderhoud jaarlijks - jaarlijks in rekening gebracht. Binnen mijn gemeente is de vraag gesteld: kunnen we het tarief onderhoud graf koppelen aan de rechten van een graf. Mijn reactie is ja maar: bij het aangaan van rechten van een particulier graf geldt de verordering lijkbezorgingsrechten van dat moment. Een aanpassing van de verordening (en bijbehorende tarieventabel) betekent niet dat een rechthebbende nieuwe regels opgedrongen kunnen worden. De rechten van de rechthebbende zijn beschermd.
Indien de verordening nu aangepast wordt betekent dat daarom niet dat oude rechten vervallen. Hierdoor zal er, in plaats van vereenvoudiging, een nieuw tarief aan de tarieventabel gekoppeld moeten worden. Voor nieuwe graven wordt eea daarmee overzichtelijker (maar niet perse klantvriendelijk), voor oude graven veranderd niets.

Aan u de vraag: klopt mijn redenering?en/ of heeft u een aanvulling.
met groet.
G. Smit

Antwoord:

Geachte heer,

Het is zeker mogelijk om grafrechten en onderhoud samen in 1 tarief te stoppen.

Maar er is dan inderdaad het probleem dat de grafrechten vaak voor lange termijn is afgekocht, terwijl men soms jaarlijks onderhoud betaalt. Wie grafrecht voor bijvoorbeeld 10 jaar heeft afgekocht, moet natuurlijk voortaan geen rekening krijgen voor onderhoud + nogmaals grafrecht.

Er zijn meer gemeenten die met dit bijltje gehakt hebben. Die maken dan een heffingsverordening met voor nieuwe graven een gecombineerd tarief. Bestaande graven die voor een bepaalde datum zijn uitgegeven, hoeven alleen een onderhoudsrecht te betalen. Nieuwe graven of graven waarvan de rechten verlengd worden, betalen dan het gecombineerde tarief. Jaarlijks wordt de verordening aangepast, terwijl de datum voor graven die alleen onderhoudsrecht verschuldigd zijn dezelfde blijft. Na 20 jaar loopt deze regeling dan vanzelf af, omdat er dan geen graven meer zijn waarvan het grafrecht wel is afgekocht maar onderhoud nog jaarlijks betaald moest worden.

Een nieuwe regeling maakt de tarieventabel bij de Verordening lijkbezorgingsrechten de komende 20 jaar inderdaad langer en minder overzichtelijk. Maar over 20 jaar wel korter en meer overzichtelijk.
Bij graven is het echter altijd zo dat men in lange termijnen moet denken.

Terzijde: ik zag toevallig vandaag de Verordening lijkbezorgingsrechten van de gemeente Lansingerland. Daarin spreekt men niet van 'onderhoud', maar van een 'bijdrage in de exploitatielasten' van de begraafplaatsen. Dat is misschien voor u een tip om in uw eventuele toekomstige verordening verschil te kunnen maken tussen onderhoud dat nog los betaald moet worden en onderhoud dat in het tarief grafrecht verwerkt is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE