Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hoog bedrag overschrijven grafrecht


23 maart 2020

Vraag nummer: 60334

Onlangs kregen wij een brief van de gemeente Txxxxxxxxxxxxxxx waar de graven van opa en oma zijn. Omdat mijn moeder is overleden (en die wat ik niet wist ) de graven op haar naam had staan, heb ik nu een verzoek gekregen om te overleggen wie nu de rechthebbende moet worden. De graven zijn voor onbepaalde tijd maar de gemeente vraagt voor het overschrijven een bedrag van € 75,00 per graf. Dit bedrag vind ik absurd hoog, kan dit is mijn vraag .

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb even de regelingen van de betreffende gemeente nagekeken - ik had ze toevallig in archief - en zie dat de kosten van overschrijven inderdaad relatief hoog zijn.

Daar heb ik slecht niets over. En ik heb er goed nieuws over.
Het slechte nieuws is dat het overschrijven in 2020 geen € 75,00 kost, maar € 80,00. Die € 75,00 is het tarief van vorig jaar.
Het goede nieuws is dat de kosten niet per graf zijn, maar per nieuwe rechthebbende. Als iemand dus meerdere graven uit de familie over wil laten schrijven (misschien zijn de graven van uw grootouders 2 graven naast elkaar) dan blijven de kosten € 80,00 en niet twee of drie of vier keer dat bedrag.
Misschien is het handig om binnen de familie te kijken of er meer graven zijn die nog een nieuwe rechthebbende moeten krijgen.

€ 75,00 of € 80,00 is inderdaad aan de hoge kant. Ik denk dat dit een van de hoogste tarieven van het land is. Bij de meeste gemeenten ligt het in de orde van € 25,- tot € 35,-.
Men heeft er wel even werk aan, want er moet een nieuwe grafakte of beschikking worden opgemaakt (daarom zal het qua werkzaamheden weinig uitmaken of er een akte voor een of voor meer graven samen wordt opgemaakt) en ook diverse administratieve bestanden moeten worden aangepast (beheer en financieel).

Mij viel op dat in de raadsvergadering van 11 juni 2019, waarin dit nieuwe tarief is behandeld, de fractie van D66 een amendement geeft ingediend. Dat amendement ging juist over het tarief van overschrijven van graven voor onbepaalde tijd. D66 vreesde dat de hoogte van dat tarief voor sommige mensen een reden zou kunnen zijn om van het overschrijven van de graven en daarmee van het voortbestaan van de graven af te zien. Het amendement heeft het echter in de raad niet gehaald.

U zou het punt weer per brief bij de gemeenteraad onder de aandacht kunnen brengen. Het maakt verschil of een raadsfractie een 'theoretisch' knelpunt aandraagt, dan wel of individuele burgers feitelijk klagen. Vooral als het meerdere mensen zijn.

Gemeenten zijn geheel vrij in het vaststellen van hun tarieven voor handelingen en diensten met betrekking tot hun begraafplaatsen. Dus ja, de gemeente mag een hoog tarief voor het overschrijven van graven vaststellen.
Er is wel een wettelijke begrenzing voor gemeenten: er mag geen winst worden gemaakt op het totaal van inkomsten van en uitgaven voor de begraafplaatsen. Dat is echter een niet-bestaand risico voor gemeenten. Geen enkele gemeente maakt winst op het begraven. Er wordt alleen - soms forse - winst gemaakt op het cremeren.
Daarom willen uitvaartorganisaties graag crematoria bouwen, maar nooit investeren in begraafplaatsen.
Er is een handvol uitvaartorganisaties dat wel een begraafplaats beheert, maar dat alleen is omdat men op datzelfde terrein dan ook een crematorium of rouwcentrum mag exploiteren. De winsten van het crematorium dekken dan de verliezen van de begraafplaats af.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE