Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Handel in graven


9 maart 2017

Vraag nummer: 50035

Goedemiddag,

Op onze begraafplaats zijn veel eeuwigdurende graven. Nu merken we regelmatig dat er wordt gehandeld in deze graven. Rechthebbenden verkopen de graven door en “verdienen” daar geld mee. Is het juridisch mogelijk om dit tegen te gaan? En als dit mogelijk is, op welke wijze?

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

gemeente X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op dit moment luidt de regeling in uw beheersverordening die 'handel' en 'verkoop' van graven mogelijk maakt:
"Artikel 18 Overgang grafrechten
1. Het grafrecht kan op aanvraag van de rechthebbende of gebruiker door het bestuursorgaan worden overgeschreven ten name van een derde."

Een regeling die alleen overdracht van graven aan familie van de rechthebbende of een familiestichting mogelijk maakt kan bijvoorbeeld luiden:
"1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht. Deze rechtsopvolger is de echtgenoot of geregistreerde partner of andere levenspartner, dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander dan vorengenoemde personen is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.
2. Na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker kan het grafrecht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander dan vorengenoemde personen is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan."

Men moet altijd een hardheidsclausule hebben voor personen of instellingen buiten de kring van de directe officiële familie. Denk aan LAT-relaties, of aan kinderen van een levenspartner waar men geen formele band mee heeft maar waar iemand soms wel tientallen jaren lang een gezin mee heeft gevormd.

Ik vraag me overigens af waarom u zich er zorgen over maakt dat er in graven 'gehandeld' wordt. Ik krijg in deze rubriek eens per 2 jaar een vraag van iemand die een graf wil verkopen en ik heb nog nooit een vraag gehad van mensen die een graf goedkoop van een particulier willen overnemen. Buiten dat hoor ik er zelden of nooit over. Het zou me sterk verbazen als het in uw gemeente om regelmatig voorkomende situaties zou gaan.

Voorts lijkt het mij dat begraafplaatshouders eigenlijk juist blij zouden moeten zijn als anderen grafrechten verwerven en zich om een graf gaan bekommeren. Het graf zal zeker beter worden onderhouden dan wanneer het in handen blijft van mensen die er niets om geven en er eigenlijk wel van af willen.

Hoe weet u dat rechthebbenden er aan verdienen? De rechten werden in het verleden toch ook niet gratis uitgegeven? Als je aspecten als inflatie en derving van rente-inkomsten voor de 'investering' in een graf in aanmerking neemt, denk ik niet dat er aan verdiend wordt, als een verkopende rechthebbende erfgenaam is van de persoon die het graf aangeschaft heeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

NB Zie ook Handel in graven, vervolgvraag.TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE