Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Handel in graven, vervolgvraag


13 maart 2017

Vraag nummer: 50054

Goedemorgen Mr Van der Putten,

Hartelijk dank voor uw snelle en uitgebreide antwoord. Wij zouden graag zien dat de graven weer in bezit van de gemeente komen wanneer de huidige rechthebbende het graf niet meer in zijn bezit wil hebben. We hebben er geen probleem mee als de rechten van een graf naar een naaste overgeschreven wordt. Ongeveer de helft van de graven op de begraafplaats zijn geen huurgraven en de gemeente loopt op deze manier veel inkomsten mis. Is het mogelijk dat de graven, als ze niet naar een naaste gaan, weer in bezit van de gemeente komen (na aanpassing van de verordening)?

Met vriendelijke groet,
Monique Markus

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De beheersverordening van uw gemeente bevat al een bepaling dat een graf weer in het bezit van de gemeente kan komen.
Ik doel dan op artikel 19 Einde grafrechten. Daar is in lid 1 onder e bepaald dat de grafrechten vervallen indien de rechthebbende afstand doet van het recht.

U kunt zelf wat actiever grafrechten laten vervallen als u artikel 18 gaat handhaven. In lid 2 van artikel 18 staat dat na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker het grafrecht kan worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen 1 jaar na het overlijden. In lid 3 staat dat het college van B&W bevoegd is om het grafrecht vervallen te verklaren. U moet vervolgens wel het graf(monument) snel ruimen, omdat anders op grond van lid 4 het graf toch nog weer op naam van een andere persoon kan worden gezet.

U kunt rechthebbenden die een graf niet meer gebruiken, of er eigenlijk niet zo veel om geven, niet dwingen om het graf op te geven.

In het verleden zijn kosten 'voor eeuwig' afgekocht en dat is zakelijk gezien niet slim geweest. Want als mensen nu elk jaar nog onderhoud van een graf of van de begraafplaats zouden moeten betalen, zijn ze eerder geneigd om afstand te doen van het graf.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE