Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrechten en koopbriefje 1979 vervolg 2


1 juli 2018

Vraag nummer: 55513

Geachte heer van der Putten,

Bedankt voor uw uitgebreide reactie op mijn vraag nr 55423. Ik heb uw relaas een paar keer moeten lezen en uw conclusie is helder.
Dat er een tarief moet worden betaald voor de bijzetting is ook duidelijk en blijkt uit het feit dat wij destijds toen de asbus van mijn moeder is bijgezet ook een nota hiervoor hebben ontvangen en betaald. In de tarievenlijst van de begraafplaats staat hiervoor ook een bedrag genoemd en daar is in het geheel geen discussie over.

Mijn vraag echter was (en is nog steeds)|: MOETEN WIJ GRAFRECHTEN BETALEN en een nieuwe overeenkomst tekenen? Bijv. voor de komende 10 jaar of 20 jaar. Daar wil de Kerkvoogdij ons een (nieuw) contract voor laten ondertekenen. De afgelopen bijna veertig(!) jaar is niets betaald, hoefden we niet te betalen, is geen enkele vorm van correspondentie ontvangen en is er geen aanzegging gekomen.

Het antwoord op die vraag (moeten wij op verzoek van de Kerkvoogdij een nieuwe overeenkomst tekenen waardoor wij grafrechten verschuldigd zijn?) is voor ons als nabestaanden zeer belangrijk. Volgende week hebben ondergetekende en oudste zus een gesprek met het bestuur.

Kunt u in deze nog helderheid verschaffen?

Mvg,

Herman Cremer

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord is "Ja".
Ja, u moet grafrechten betalen en een nieuwe overeenkomst tekenen. Dat kan een hele nieuwe overeenkomst zijn of een aanvullende overeenkomst.

Mijn eerdere antwoord was misschien te ingewikkeld. Misschien ook omdat ik al schrijvend mijn eigen gedachten aan het ordenen was. Dit soort vragen is soms een puzzel, zeker als niet alle papieren compleet zijn.
Met alle plezier zet ik het nog eens kort en bondig uiteen.

In 1979 is een grafrecht gevestigd. Dat was voor een enkel graf met 1 kist. Cremeren was in die tijd nog lang geen gemeengoed. Ik weet niet of er toen in Groningen al een crematorium was. Misschien net een paar jaar. Maar als er werd gecremeerd werd as bijna altijd uitgestrooid. Het bijzetten van asbussen in een graf was destijds nog een tamelijk onbekend fenomeen in veel delen van het land.

Feitelijk is er ruimte in een enkel graf om naast een kist ook asbussen bij te zetten. Maar het contract, het koopbriefje, voorzag daar niet in. Daar ging het om 1 graf (kist). Om asbussen bij te kunnen zetten, moest of moet het grafrecht worden uitgebreid. (Het woord 'grafrecht' wordt zowel gebruikt voor 'het recht op gebruik van het graf' als voor 'de kosten van het graf'; dat is wel eens verwarrend). Dat is logisch.
U schrijft dat de afgelopen 39 jaar niets betaald hoefde te worden, dat geen enkele vorm van correspondentie is ontvangen en er geen aanzegging is gekomen. Dat kan ik niet beoordelen. Misschien hebt u gelijk dat er tussen 1979 en nu voor wat betreft het grafrecht nooit iets geregeld en betaald is, behalve voor de bijzetting van de eerste asbus. Maar dat is nu niet relevant. Daar kunnen nu geen rechten aan ontleend worden. Dat in het verleden niets geregeld en betaald is, is geen reden om in de toekomst ook niets te regelen.

Feit is dan dat nu al jaren een asbus in het graf staat, zonder dat daar recht op is. Dat is een onwenselijke situatie. Ook als er geen tweede asbus bij zou komen.

Bij kerkelijke begraafplaatsen zijn de zaken administratief niet altijd zo goed geregeld als wenselijk zou zijn. Kerkbestuurders zijn geen advocaten en accountants. Het hangt vaak ook af van de bereidheid van enkelingen om ergens veel tijd in te steken.

Anno 2018 is er wel gelegenheid voor deze begraafplaats om dit soort zaken op te pakken en grondig te regelen. Het uitbreiden van het bestaande grafrecht of vestigen van een nieuw grafrecht is dan ook logisch en terecht. En dat daar voor betaald moet worden, ook.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je samen met je huisdier worden begraven?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE