Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht onder voorwaarde verlenen


21 november 2017

Vraag nummer: 52811

Een stichting tot behoud van een zeer oud graf wil geregistreerd worden als rechthebbende. Er is nu geen rechthebbende bekend. Vanwege de zorg voor dat graf is dat prima. Maar er kan zich (ooit) nog een wettige erfgenaam melden die de grafrechten opeist. Kan de gemeente de stichting als rechthebbende registreren onder de ontbindende voorwaarde dat wanneer die wettige erfgenaam zich meldt en de grafrechten opeist, de stichting dan ophoudt rechthebbende te zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie geen enkele reden om het grafrecht onder voorwaarde te verlenen aan die stichting. Wees blij dat iemand de zorg voor het graf op zich neemt, zou ik zeggen. Als zich in het verleden geen erfgenamen of verre verwanten hebben gemeld om het grafrecht te vragen, is de kans dat dit in de toekomst gebeurt, ook erg klein.

De kans bestaat altijd dat als het grafrecht wordt verleend aan (rechts)persoon A, zich later ooit nog eens een (rechts)persoon B of C aandient, die de rechten ook wel zou willen hebben. Als iemand meent meer recht op de grafrechten te hebben dan een ander, is er goed medium om een verschil van mening aan voor te leggen: de rechtspraak. Dan kan B of C een zaak tegen A beginnen.
Een begraafplaatshouder moet een grafrecht niet niet verlenen omdat er nog eens de kans bestaat dat ook een ander er naar vraagt. Dan kan nooit iemand een grafrecht worden verleend, want er is altijd wel een kans dat ooit er nog een ander naar vraagt. Maar die ander kan dan ook niet het recht gegeven worden, want er is altijd wel een kans dat ooit er nog een derde of vierde naar vraagt. En als er 3 of 5 mensen naar vragen wat dan? Hoe moet u kiezen wie het krijgt? Ik zou het niet weten.

Het probleem met mogelijke erfgenamen is ook altijd: van wie zijn zij erfgenaam? Van een vroegere rechthebbende? Van een van de personen die in het graf begraven is? Dat kan allemaal verschillend zijn. De bloed- of aanverwantschap van A kan dichter bij zijn dan van persoon B of C. Maar de portie in de erfenis kan heel anders zijn, waardoor iemand in beginsel een groter percentage zeggenschap zou kunnen hebben dan een ander. Dat zijn dingen die niet worden meegewogen als iemand zich als erfgenaam meldt met de wens rechthebbende te zijn.

Begraafplaatsen hebben de neiging om een nazaat - een kind, kleinkind, achterkleinkind etc. - van iemand als erfgenaam te zien, terwijl die persoon misschien wel onterfd is.

Er is geen reden om vermoedelijke erfgenamen te verabsoluteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE