Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Grafrecht automatisch vervallen? (niet tijdig overschrijven na overlijden rechthebbende)


22 september 2017

Vraag nummer: 52058

Betreft vraag 7171, oud nr 14657.
Mijn overgrootvader heeft in 1924 zo'n graf als vermeld in uw antwoord 'gekocht'. In de jaren 60 is graf overgeschreven naar m'n opa en volgens gemeente is mijn moeder de laatste 'rechthebbende'. Mijn moeder is in augustus 2015 overleden en de gemeente Velsen zegt nu dat het graf opnieuw gehuurd moet worden omdat recht na het overlijden van mijn moeder niet is overgeschreven. Kunt u. Vertellen of dit correct is en zo niet, wat hiertegen in te brengen.
Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp de gedachte waarom u naar vraag 7171 verwijst, maar dat is geen goed referentiepunt. Het gaat hier om een ander en een ander soort probleem.

Ik heb in mijn archief de beheersverordening van de gemeente Velsen voor de begraafplaatsen uit 2004. Daar staat in dat de grafrechten (automatisch) vervallen als de rechten niet binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende worden overgeschreven. Althans, er moet binnen een jaar een verzoek tot overschrijving worden gedaan. Bij deze regel goed het er niet toe of een graf in 2011 of in 1911 is uitgegeven of 'gekocht'.

Is er nog iets aan te doen? Ja, dat is wel het geval omdat er tegenstrijdigheden in de regeling zitten en omdat er jurisprudentie is die zegt dat dat niet kan/mag.

Het is echter te complex om hier uiteen te zetten wat dat dan is en welke jurisprudentie dat is en hoe je dat moet lezen en toepassen. Dat is niet met een paar zinnen uit te leggen. Ik maakte het toevallig een paar dagen geleden op een hoorzitting mee dat een ervaren en gerespecteerde advocaat op dit vlak de plank ontzettend mis sloeg. Je hebt er verstand van en ervaring mee, of niet.
Om dit goed uit te zoeken en uit leggen kost ongeveer 2 uur werk en dan kom ik op het punt dat dit mijn gewone werk en broodwinning is. Anders gezegd: u kunt mij inhuren om deze kwestie met de gemeente Velsen op te lossen. Ik denk dat dat een heel goede kans maakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE