Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Goochelen met stoffelijke resten


21 mei 2018

Vraag nummer: 55030

Geachte Heer van der Putten.
Beetje lastige vraag dus hier komen de feiten .
Mw. T wist ergens in 2014 dat haar dood nabij was en wilde zelf haar begrafenis regelen . Dus stapte ze naar de RK-begraafplaats in Leeuwarden voor een gesprek met de beheerder. Mw. T wist precies was ze wilde : een enkel graf want er zou never nooit niet iemand anders worden bijgezet .Maar ze had ook haar eigen monument ontworpen en dat was zo groot dat de beheerder haar duidelijk maakte dat ze dus de ruimte van 2 naastelkaar geplaatste graven in beslag zou nemen en ... daar ook conform voor diende te gaan betalen . Dat was voor Mw. T totaal geen probleem en dus betaalde ze volgaarne de kosten en werd de zaak beklonken. Het is nu precies 2 jaar geleden dat Mw. T. overleed en nu komen haar familieleden erachter dat er onmiddelijk na het sluiten van haar graf , kistjes met daarin het stoffelijk overschot van een of zelfs meerdere onbekende personen in haar graf zijn euhhh weggemoffeld en werd het graf hierna gesloten. Hierover is op geen enkel moment overleg tussen de beheerder en de nabestaanden geweest .Het was dus een nogal onplezierige verrassing ***.
Wekelijks komen de nabestaanden bij haar graf ., bidden daar of leggen bloemen .Met de kennis van nu is het bezoeken van het graf plotseling een totaal andere belevenis geworden .Het voelt niet goed en dat is een understatement . De logische vraag is wat de nabestaanden kunnen doen ? Kan men van het bestuur van deze RK-begraafplaats eisen dat de stoffelijke resten van deze onbekende persoon worden verwijderd ? Kan er een (straf)zaak worden aangespannen of is deze onverkwikkelijke zaak 'doodnormaal' en staat de begraafplaats gewoon in haar recht ? Met dank voor uw reactie .***
Het valt niet uit te sluiten dat de vondst van de stoffelijke resten ook voor de beheerder een verrassing was want de (graf)administratie is een enorme bende en ook dat is een understatement....

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is nogal een verhaal. Ik kan niet beoordelen of het waar is dan wel om geruchten gaat. Maar mij lijkt dat als het hier om feiten gaat, de zaak gemeld moet worden bij de politie, want dan is sprake van grafschennis. En dat is strafbaar.

De persoon die rechthebbende is van het graf van mevrouw T zou eerst de feiten moeten verzamelen en verifiëren en ze dan aan het bestuur van de begraafplaats moeten voorleggen, misschien onder begeleiding van een advocaat. Afhankelijk van de reactie van het bestuur kan de rechthebbende naar de politie stappen.

De rechthebbende op het graf kan zeker van het bestuur van deze begraafplaats eisen dat de stoffelijke resten van deze onbekende persoon worden verwijderd. Maar dan moet eerst vast staan dat er stoffelijke resten van een of meer onbekende derden in het graf liggen. Gelet op de wettelijke eisen daaromtrent in artikel 27 Wet op de lijkbezorging zou dat in de administratie terug te vinden moeten zijn.
De rechthebbende zou ook kunnen eisen, als de verdenkingen sterk genoeg zijn, dat een onafhankelijke derde onderzoek naar de inhoud van het graf doet.

De rechthebbende of een andere nabestaande kan geen strafzaak aanspannen. Alleen de officier van justitie kan een strafzaak aanspannen, aan de hand van de aangifte bij de politie.
De rechthebbende kan wel een civiele zaak aanspannen, waarin hij het verwijderen van de vreemde stoffelijke resten kan eisen, alsmede een schadevergoeding en het inschakelen van een onafhankelijke derde voor onderzoek. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een grafdelvers-bedrijf dat aangesloten is bij de BVOB.
Maar voordat een civiele zaak wordt aangespannen moet men natuurlijk eerst proberen om de kwestie in den minne op te lossen. De vraag is eerst of de beweerde feiten zich hebben voorgedaan, of dat aangetoond kan worden, wie het gedaan heeft, of een of meer bestuursleden of het hele bestuur hiervan wist.
Ook moet worden vastgesteld of sprake is van een vergissing of van opzet of grove nalatigheid.
Het verzamelen en vastleggen van de feiten is cruciaal. Het lijkt mij verstandig als er snel foto's gemaakt worden, ook om vast te leggen of men de komende tijd nog iets aan het graf verandert.

Het hebben van een correcte complete administratie van welke overledene waar begraven is, is de basis van het beheer van een begraafplaats. Het is de eerste en misschien wel meest belangrijke wettelijke verplichting die een begraafplaatshouder heeft. Als deze administratie niet zou deugen, is sprake van een zeer ernstig verzuim. In hoeverre de (huidige) beheerder of de (huidige) administrateur of het (huidige) bestuur daar voor verantwoordelijk is, kan ik bij gebrek aan gegevens niet beoordelen. Maar men mag zeker verwachten dat een bestuur serieuze stappen zet om zulke misstanden op te lossen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Overigens, als u eind van de maand tijd hebt, attendeer ik u graag op de Week van de begraafplaats. Ik kreeg de Weekkrant van de Week van de begraafplaats toegestuurd en was aangenaam verrast door de inhoud. Van 26 mei tot 3 juni 2018 hebben veel begraafplaatsen Open dagen, waarbij op bijzonderheden van de begraafplaats wordt geattendeerd, zoals grafkunst. Zie www.WeekvandeBegraafplaats.nl.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE