Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gereserveerde grafrechten verleden - heden


22 juni 2018

Vraag nummer: 55441

Geachte heer van der Putten,

Wij hebben een vraag inzake de grafrechten van een graf uit 1994.

Betrokkene heeft een graf gereserveerd naast de partner op 02-08-1994.
Destijds viel dit onder de verordening uit 1974 waarin o.a. het volgende artikel vermeld staat.

Art. 8
1. Het recht op een bijzonder graf bestaat in de bevoegheid van de verkrijger van dit recht om in een aangewezen grafruimte, met uitsluiting van anderen, te mogen begraven.

2. Dit recht wordt door B&W toegekend voor een tijd van dertig of veertig Jaren

3. ingeval het recht voor een tijd van 30 Jaren is toegekend kan dit recht door B&W eenmaal met een tijdvak van 10 Jaren worden verlengd.

4. Het recht op een bijzonder graf kan op verzoek worden gereserveerd. Deze reservering eindigt op het tijdstip van begraven van degene waarvoor de reservering is aangevraagd.

Inmiddels is betrokkene overleden en hebben wij een vraag over hoe het nu precies zit met de grafrechten.

De termijn eindigt bij begraven. Gaat dan vanaf het moment van begraven een nieuwe termijn in voor 10 of 20 jaar (voor een particulier graf volgens de huidige verordening)? OF moeten we hier toch rekening houden met de termijn van 30 of veertig jaar?

In het besluit staat geen datum vermeld van de reservering, alleen dat er een reservering is voor een bijzonder graf.

Ook in de tarieventabel van 1994 wordt niet gesproken over een termijn.

In hoofdstuk 4 (4.1) staat Voor het reserveren van een Eigen graf wordt geheven per graf fl. 100,00

Tevens spreekt de tarieventabel in hoofdstuk 2:
Voor het uitsluitend recht tot begraven in een Eigen graf voor een periode van 20 jaar....

Kunt u ons uitleggen welke termijn wij moeten hanteren?

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt mij op mijn verzoek de beheersverordening en de verordening op de lijkbezorgingsrechten van de betreffende (voormalige) gemeente gemaild. Ik zie bepalingen in stukken altijd graag in samenhang met andere bepalingen. Een bepaald beeld kan worden bevestigd of een zaak kan blijken toch even iets anders te zitten. Ik heb deze dagen bijvoorbeeld ook een andere vraag waarbij het zien van complete stukken van belang is voor een zo goed mogelijk antwoord.

In deze rechtsvoorganger van uw gemeente was het in 1994 mogelijk om een grafruimte re reserveren. Zoiets is van belang als er slechts 1 kist diep wordt begraven, maar een echtpaar toch graag bij/naast elkaar wil komen te rusten. Dan wordt het graf waarin wordt begraven meteen uitgegeven, maar het naastliggende graf gereserveerd voor de langstlevende echtgenoot. Er zijn ook begraafplaatsen waar men deze service ook biedt om plaatsen in de buurt van graven van ouders, kinderen e.d. te reserveren.

De reservering geldt tot het moment dat er in het graf wordt begraven. U vraagt of dan vervolgens een nieuw grafrecht moet worden gevestigd, dan wel een verlenging van het grafrecht kan plaatsvinden. Daar gelden verschillende termijnen voor en zijn verschillende kosten aan verbonden.

Het juiste antwoord op deze vraag hangt af van de beschikking waarmee de reservering is geregeld. Daarom is het nodig om alle relevante stukken te zien, waaronder die beschikking. Maar die hebt u gelukkig ook meegestuurd. In de beschikking uit 1995 wordt vergunning verleend voor het reserveren van een bijzonder (eigen) graf. In deze beschikking wordt geen grafrecht gevestigd, maar alleen de reservering geregeld. (Terzijde: het is juridisch onjuist om van een 'vergunning' te spreken, maar die vergissing komt denk ik voort uit een vergissing in een van de kamerstukken bij de wijziging van de in 1991. Dat laat ik nu maar even rusten.)
Omdat er nog geen grafrecht verleend was, is het ook niet mogelijk om een grafrecht te verlengen. Iets wat er niet is, kun je niet verlengen. Er moet dus een nieuw grafrecht worden gevestigd.

De kop van uw vraag is dus eigenlijk onjuist: het gaat niet om gereserveerde grafrechten, maar om een gereserveerd(e plek voor een) graf.

Nu een nieuw grafrecht moet worden gevestigd, is het de vraag voor welke termijn dat moet zijn. Die in de oude verordening (30 of 40 jaar) of die in de huidige verordening (10 of 20 jaar). De vestiging van nieuwe grafrechten geschiedt altijd op basis van de actuele verordeningen. De opdrachtgever van de begrafenis, die het grafrecht zal moeten vestigen, kan nu dus kiezen tussen 10 en 20 jaar. Uitgifte-termijnen van 30 en 40 jaar bestaan nu niet meer in uw gemeente.

Overigens is de idee van reservering van naast elkaar geleden graven voor een echtpaar geen heel gelukkig systeem omdat de beide graven, die meestal een eenheid moeten vormen voor een gemeenschappelijk grafmonument, van elkaar verschillende looptijden hebben. Het is verstandiger om een naastliggend graf niet te laten reserveren, maar er direct ook grafrechten op te vestigen. Dan lopen de termijnen gelijk en is het ook geen vraag of beide graven een gemeenschappelijk monument kunnen hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >