Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwige grafrechten, of toch niet? (1)


15 maart 2024

Vraag nummer: 68052

Mijn grootouders liggen samen in een graf. Hiervoor zijn eeuwigdurende grafrechten afgesproken. Documenten die dit direct ondersteunen ontbreken tot zover, wel zijn er kwitanties en correspondentie. Wie de grafrechten bezit is op dit moment ook onduidelijk. Nu is de gemeente voornemens om de bestemming van de begraafplaats te wijzigen en wil de graven gaan ruimen. Ze stelt dat er geen eeuwigdurende grafrechten afgegeven zijn, zonder dit verder te onderbouwen. Wij als familie willen het graf in ere houden. Staat de gemeente in haar recht? Waar moeten we beginnen om dit goed te regelen?

Antwoord:

Geachte heer,

Bij dit type vragen is het van belang om de namen van de gemeente en de begraafplaats te melden. Nu weet ik niet waar u het over hebt. En kan ik dus ook geen concreet advies geven. Zoals bijvoorbeeld een tijdje geleden wel kon bij vraag nummer 67836.

Eeuwigdurende grafrechten bestaan niet in Nederland. Ze hebben ook nooit bestaan en ik verwacht ook niet dat ze er ooit zullen komen. Wetgevingsjuristen zijn te nuchter om te pretenderen dat iets voor eeuwig zou zijn. Dat kan niemand garanderen.

Wat in Nederland wel bestaat en wat in de volksmond vaak 'eeuwig' wordt genoemd, zijn graven voor onbepaalde tijd. Dat zijn graven die in beginsel doorlopend kunnen blijven bestaan, maar die wel kunnen eindigen. Bijvoorbeeld omdat er geen rechthebbende meer is, terwijl dat wel als voorwaarde was gesteld. Of omdat er geen onderhoudsrecht wordt betaald. Of omdat het graf(monument) sterk verwaarloosd is en het niet opgeknapt wordt, ondanks een oproep daartoe van de begraafplaatshouder. Dan mag volgens de wet de begraafplaatshouder de rechten vervallen verklaren.

U zegt dat de gemeente stelt dat geen eeuwigdurende grafrechten afgegeven zijn, zonder dit verder te onderbouwen. Echter, de gemeente hoeft niets te onderbouwen (alhoewel zij waarschijnlijk wel aan de hand van oude verordeningen kan laten zien dat er destijds geen 'eeuwige' rechten voor onbepaalde tijd werden uitgegeven). Maar de persoon of familie die stelt rechthebbende van een graf voor onbepaalde tijd te zijn, moet dat bewijzen, aantonen of op zijn minst aannemelijk maken. Niet de begraafplaatshouder dat het niet zo is.

Maar als ik weet om welke begraafplaats het gaat, kan ik waarschijnlijk wel een inschatting maken of grafrechten voor onbepaalde tijd mogelijk waren.

Waar moet u beginnen? U kunt beginnen door in deze adviesrubriek - onder verwijzing naar deze vraag - op te geven om welke gemeente en welke begraafplaats het gaat en in welk jaar het graf zou zijn uitgegeven (dat is waarschijnlijk het jaar van overlijden van de eerste van uw grootouders).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zie vervolgvraag 68056 'Eeuwige grafrechten, of toch niet? (2)'.


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor onbepaalde tijd ('eeuwig'):


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >