Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Broer rechthebbende, sluit anderen uit. Wat zijn de rechten van de erven ten aanzien van de kosten?


1 december 2019

Vraag nummer: 59370

Geachte heer,

Mijn grootouders begraven in de jaren 1950. Grafrechten door mijn vader in de jaren 1986 opgegeven. Vader overleden in 1989 en begraven in hetzelfde dorp als zijn ouders. Moeder overleden afgelopen juni.
Mijn jongste broer heeft de grafrechten gekocht van het graf van mijn grootouders. Vader is herbegraven afgelopen juni in het graf van mijn grootouders en moeder dus ook. Zoals gezegd is mijn jongste broer rechthebbende van dit graf.
Maar aangezien we nog met de afhandeling van de erfenis bezig zijn en dus ook het graf en de steen etc.
Mijn broer heeft ons verboden om ons te bemoeien met de steen die van het graf van mijn vader naar het "nieuwe" graf gaat en wil geen inmenging over hoe het graf er uit komt te zien, en wij mogen de steenhouwer niet bellen om vragen te stellen. Maar hij verwacht wel dat wij, de erven (2 broers en 1 zuster) mee gaan betalen uit de erfenis aan de kosten die hij gaat maken. Is dit correct?
Wat zijn de plichten en rechten van ieder van ons in dit geval?
Vriendelijke groet, XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, dit is niet correct.

Uw vraag roept bij mij een aantal wedervragen op. Want ik mis details om een afgewogen advies te kunnen geven.

Is het graf van uw grootouders waar uw broer weer rechten op vestigde, even duur als een nieuw graf?
Is de 'aankoop' een besluit van de kinderen/erfgenamen samen, of een eigen beslissing van uw jongste broer?
Zijn er nog extra kosten gemaakt voor dat graf, zoals voor het 'schudden' van het graf, waarbij de stoffelijke resten van grootouders dieper zijn geplaatst?

Is de herbegraving van vader een initiatief of besluit van de kinderen samen, of alleen van uw jongste broer?
Is de herbegraving eerder voorbereid, want men krijgt gewoonlijk geen vergunning van de gemeente voor een opgraving binnen een paar dagen. Maar misschien was uw moeder langer ziek en was haar overlijden en ook de herbegraving van vader voorzienbaar.

Hadden uw ouders wensen ten aanzien van de locatie van het graf en de termijn? U schrijft over de 'aankoop' van de grafrechten, maar dat zegt op zich nog niets over de termijn, 10 jaar, 20 jaar, 50 jaar of onbepaalde tijd.

Mijn kijk op deze kwestie is als volgt.

De erfgenamen behoren de kosten van de uitvaart te betalen uit de nalatenschap. Daarbij moet men de wens van de overledene volgen.

Wat de kinderen moet betalen naar aanleiding van het overlijden van moeder, zijn - afgezien van de kosten van de afscheidsdienst en de begraving (openen en sluiten graf) - de kosten van haar graf en (de wijziging van) het grafmonument.
Er was al een graf van vader. Het ligt voor de hand dat moeder daar in bijbegraven zou worden en dan zijn er kosten voor de verlenging van de grafrechten met 10 jaar. Dat is wat nodig is; die kosten zijn dus nu voor de erven.

Wat ook voor de hand ligt, is dat de grafsteen van vader wordt aangepast met de gegevens van het overlijden van moeder. Die kosten zijn nu ook voor rekening van de nalatenschap.

Als de andere kinderen niet hebben ingestemd met de herbegraving van vader en de aankoop van het nieuwe 'oude' graf, maar dat dit een geheel eigen idee van uw jongste broer is, zijn die kosten voor zijn rekening.

Maar als dit ook een wens van uw moeder was, zijn de kosten wel voor de nalatenschap. Echter, u hebt niets geschreven over een wens van uw moeder. Daarom neem ik aan dat dit niet het geval is. Maar als uw moeder bijvoorbeeld ook een lange termijn wenste, is het redelijk dat die kosten ook uit de nalatenschap betaald worden.

Als de andere kinderen de aanschaf van het graf van de grootouders en de herbegraving van vader ook een goed idee vonden en er mee instemden, zijn de kosten van het graf, van de herbegraving van vader, van het verplaatsen van het grafmonument van vader en het actualiseren van de tekst op het monument kosten die nu ten laste van de nalatenschap kunnen komen.

Als alles een eigen actie van uw jongste broer was, hoeven u en uw andere broer alleen de kosten van verlenging van grafrechten met 10 jaar en de aanpassing van de tekst op de grafsteen mee te betalen uit de erfenis.

Uiteraard mag u als erfgenaam die geacht wordt er aan mee te betalen en als kind van uw ouders die belangstellend is wat er met hun graf gebeurt, contact opnemen met de steenhouwer en informatie vragen over de kosten en de uitvoering.

Als uw jongste broer niets wil zeggen en hij de steenhouwer verboden heeft om iets te zeggen, is het simpel, dan hoeft u ook geen cent mee te betalen. De erfgenamen moeten namelijk natuurlijk altijd instemmen met de hoofdlijnen van de werkzaamheden en de kosten. Dan gaat het niet om details of het lettertype 42 of 46 mm groot moet zijn. Maar als u helemaal niets mag weten en geen inspraak hebt, hoeft u dat zeker niet te accepteren en ook niets te betalen aan het monument.

Wel de kosten van het openen en sluiten van het graf en 10 jaar grafrechten.

De kwestie kan nog genuanceerder liggen als uw andere broer wel instemde met de acties van uw jongste broer en u niet. Maar het voert te ver om daar nu over te speculeren.

Met het oog op uw privacy en die van uw broers heb ik uw naam onder uw vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


of: De aankoop en behoud van een graf voor eeuwig


TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE