Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bijplaatsen zus in graf vader 2


4 september 2017

Vraag nummer: 51851

Aan dhr. W.G.H.M. van der Putten,

Het gaat om de Gemeente Meppel, begraafplaats in het naastliggende dorp Nijeveen.

Alvast bedankt voor uw moeite.

Met vr. gr. Barbera Kroes

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb de actuele versie van de 'Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Meppel' er op nageslagen. Die is ook van toepassing op de Algemene Begraafplaats aan de Schuurmansweg te Nijeveen. Ik had hem in archief, maar ik vond hem o.a. hier: Meppel.http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meppel/75986/75986_4.html

Daar zag ik wat ik verwachtte aan te zullen treffen:
Hoofdstuk 6 Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen
Artikel 19 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as
(lid 1 t/m 4 is niet relevant)
Lid 5. De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een particulier urnengraf of particuliere urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

De eerste zin van lid 5 is precies van toepassing op uw situatie. De rechthebbende op het graf van uw vader kan bij de gemeente het verzoek indienen om de stoffelijke resten van uw vader te verzamelen en dieper in het graf te plaatsen. Dan ontstaat er boven die geplaatste resten weer ruimte om 2 nieuwe kisten in het graf te plaatsen. Het is gebruikelijk om dit uit te voeren op het moment dat een begrafenis plaatsvindt, dus als uw moeder of uw zus begraven worden. Maar in dit geval, omdat de gemeente op uw vraag niet meteen spontaan en concreet heeft gezegd "Dat kan, daar hebben we een regeling voor, namelijk de eerste zin van het 5e lid van artikel 19 van de beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen", adviseer ik niet tot op dat moment te wachten om het te vragen. Want als men het dan weigert, bent waarschijnlijk emotioneel niet in staat om met de vuist op tafel te slaan en onmiddellijk naar de bestuursrechter te stappen. Wat u dan wel zou moeten doen. Want u weet net als 99% van de rest van de bevolking niet hoe dat moet, wat dat kost, etc.

Ik adviseer daarom om de vraag nu al schriftelijk voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel en de gemeente in een formele brief van burgemeester en wethouders te laten verklaren dat als uw moeder of zus overlijdt, dit kan. Stel dat men het nu zou weigeren, kunt u nog stappen zetten en actie ondernemen. Mij inschakelen, bijvoorbeeld. In de hectiek van een overlijden is dat moeilijk.

U kunt in uw brief natuurlijk verwijzen naar de eerste zin van het 5e lid van artikel 19 van de beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Belangrijk om te weten ook, is, dat het argument van het grondwaterpeil dat men bij de gemeente eerst noemde, niet van toepassing is op het schudden van graven zoals bedoeld in artikel 19 lid 5. Normaal mag men overledenen niet in het grondwater begraven, althans dat is het uitgangspunt. Maar dat geldt niet voor het dieper in hetzelfde graf begraven van geruimde stoffelijke resten van overledenen. Dat gaat om botten, die gerust in het grondwater mogen liggen.
Maar goed, u kan de eventuele discussie daarover beter in een vroeg stadium hebben, dan op het moment van een overlijden in de naaste familie. Als er geen directe haast is, kunt u de gemeente bijvoorbeeld op mijn 'Handboek Wet op de lijkbezorging' of mijn boek 'Begraving' wijzen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE