Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Achterlopen met verlengen grafrecht


24 oktober 2013

Vraag nummer: 36096

(vervolg op vraag Particulier graf: Vervallen recht. Op welke manieren? van gisteren).

Verder zijn wij – net als andere gemeenten denk ik – achter met verlengen hoewel daar nu formatie voor is gekomen. Wat als je zelf dus ‘hopeloos’ achter bent. Is het dan nog wel redelijk je formeel (‘hard’ en volgens de regels) op te stellen of:

1. ga je dan over tot ‘schikken’ zoals de niet betaalde jaren wegschrappen en opnieuw beginnen maar dan met 10 jaar verlengen of een nieuw recht vestigen?
2. Kan je nog wel terugheffen meer dan 2 of 3 jaar? Ik herinner mij vaag dat verder aanslaan dan 3 jaar niet mag van de belastingrechter; ook dan is schikken en een nieuw recht vestigen de oplossing?
3. Uit ervaring weet ik dat er Rechthebbende die afstand hebben gedaan in de wetenschap dat in onze gemeen toch niet geruimd wordt. Zij redeneren dat ze dan net zo goed de huur kunnen opzeggen. Dat spaart uit. Dit zijn geen spijtoptanten maar gecalculeerde gebruikers. Bewijzen kan je overigens niets.
4. Nog zo’n lastig groep is de groep die je oeverloos aan het lijntje houdt. Geen gehoor geven, ‘we moeten er nog langer over nadenken’; ‘in de familie is er veel onenigheid over; zus is op vakantie, ziek, geëmigreerd enz. Ik las al bij een eerdere reactie van u dat dat niet zo moeilijk hoef te zijn omdat we alleen met (één) rechthebbende te doen hebben en niet met de familie, maar toch.

Tenslotte. In artikel 28 Wlb, lid 1, 2 en 3 wordt aangegeven wat gedaan moet worden als een rechthebbende niet reageert op uitnodigingen tot verlenging. In het 3e lid wordt aangegeven dat er dan een bordje bij het graf moet en een oproep in het mededelingenbord. Wat er daarna gebeurt of moet kan ik niet zo gauw vinden want in het 4e lid van het artikel gaat het dan ‘ineens’ over de verwaarlozing. Vervalt het grafrecht dan na – ik noem maar wat – een jaar of wordt zo’n jaar weer gebruikt om terug te vallen naar reden 4. en 5. (uit vraag Particulier graf: Vervallen recht. Op welke manieren?)

Antwoord:

Geachte heer,

Of met terugwerkende kracht nog kosten voor het verlengen van grafrechten of onderhoudsbijdragen in rekening kunnen worden gebracht, kan ik niet zeggen. Dat hangt af van de mogelijkheden of onmogelijkheden die de heffingsverordening van uw gemeente biedt. Iets wat u het beste intern met de afdeling Belastingen kunt bespreken.

Er zijn gemeenten die het wel doen, maar ik weet niet of het bij de belastingrechter houdbaar is, als iemand bezwaar maakt.
Anderzijds kun je ook zo redeneren dat je het altijd kunt proberen en dat, als iemand bij de belastingrechter in het gelijk wordt gesteld als hij het er niet mee eens is, dat dan gewoon jammer is.
Meestal hebben mensen die toch al voornemens waren een graf met 10 jaar te verlengen, er geen bezwaar tegen als ze dat met enkele jaren terugwerkende kracht moeten doen.

Ja, het komt voor dat mensen geen verlenging van grafrechten meer betalen ondanks dat zij prijs stellen op het voortbestaan van het graf, omdat ze weten dat de gemeente het graf toch niet ruimt. De enige remedie daartegen is om wel (snel) te ruimen, althans eerst de grafmonumenten te verwijderen.

Wat betreft de groep die je overloos aan het lijntje houdt; u kunt natuurlijk schrijven dat als niet uiterlijk voor het einde van de termijn een besluit is genomen, het graf(monument) verwijderd zal worden. Geen besluit = niet verlengen = ruimen graf(monument).
De gemeente wordt alleen aan het lijntje gehouden voor zover de gemeente het zelf laat gebeuren.

Wat gebeurt er als de actie als bedoeld in artikel 28, derde lid, Wlb nog geen reactie oplevert? Dan verloopt het grafrecht. Dan kan het graf direct geruimd worden. Er is niet nog een jaar of een andere termijn een coulancetermijn. Als eerst maar duidelijk gemaakt is dat het niet of niet tijdig nemen van een besluit betekent dat het graf geruimd gaat worden. Dat moet liefst per aangetekende brief worden medegedeeld.
Maar ja, als een gemeente nooit ruimt en verder nooit de verordening handhaaft, ja, dan kun je wel aan het lijntje gehouden worden.

Je kunt niet zeggen dat als het aanplakken als bedoeld in artikel 28, derde lid, Wlb nog geen reactie oplevert, de redenen 4. en 5. uit uw vraag vraag van gisteren over het Particulier graf: Vervallen recht. van toepassing zijn. De redenen 4 en 5 zijn: het niet voldoen aan de financiele verplichtingen (‘de huur niet betalen’) en het onderhoud aan de grafsteen niet willen betalen. Maar, als de grafrechten niet verlengd zijn en de termijn verlopen is, zijn er helemaal geen financiele verplichtingen meer. Er hoeft helemaal geen huur of onderhoud meer te worden betaald.
Het is ook een vreemde redenering om te zeggen dat de grafrechten zullen vervallen omdat iets niet betaald is wat niet betaald hoeft te worden omdat de grafrechten zijn vervallen/verlopen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE