Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ontoereikende polis; aanvulling regelen?

7 maart 2008

Vraag nummer: 5256 (oude nummer: 10406)

Mijn partner heeft een polis afgesloten die een kapitaal bij overlijden geeft van € 2.500. Dit is natuurlijk volstrekt onvoldoende. Deze is ondergebracht bij Reaal. Wij willen het bedrag dat tot uitkerig komt verhogen tot € 6.000, voor een eenvoudige crematie. Bij voorkeur brengen wij de huidige polis onder in een nieuwe, aanvullende polis. Deze moet dan tevens geïndexeerd worden. Wat is uw advies in deze? Mijn partner is nagenoeg 55 jaar.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik vind het lastig om een advies te geven, omdat ik zelf een duidelijke mening over dit soort verzekeringen heb.
Ik vind het niet verstandig om een verzekering te nemen die een (vast) kapitaal uitkeert bij overlijden. Want, u hebt het zelf al in de gaten, door de inflatie en het tijdsverloop zijn zulke verzekeringen eigenlijk altijd ontoereikend.

Ik vind het van groot belang dat een verzekering die een kapitaal uitkeert, dat waardevast is. De uitkering moet met de inflatie mee stijgen, zodat ook de stijging van de uitvaartkosten gedekt is en het voor de dekking van de uitvaartkosten niet uitmaakt of iemand in 2010, 2020, 2030 of 2040 overlijdt: de kosten van de uitvaart zijn afgedekt.

Ik weet niet of Reaal een kapitaalverzekering met een waardevaste dekking aanbiedt. Ik heb in het verleden wel eens een polis van Reaal gezien, waarin zij 'winstdeling' aanbiedt. Dát adviseer ik u nooit. Winstdeling is niks. Het zijn in de regel zeer kleine percentages, die bij lange na de inflatie niet bijhoudt, die ook geen vaste norm heeft en niet controleerbaar is. Percentages van 0,3% of zoiets 'niksigs'; daar teer je elk jaar op in. Denkt u eens aan de verhalen over de woekerpolissen en verliespolissen die een paar dagen geleden weer in de krant stonden; dat zijn o.a. de polissen met 'winstdeling'.
Waardevast is meestal gerelateerd aan controleerbare cijfers, zoals de CPI (Consumentenprijsindex) (wat wij gewone burgers 'de inflatie' noemen) van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ik ken de polis van uw partner niet, maar ik vrees dat de uitkering van 2.500,- in lengte van jaren het bedrag van € 2.500,- blijft. Uw partner is nog jong, statistisch gezien heeft ze nog zo'n 30 jaar voor de boeg. Een bedrag van € 2.500,- heeft over 30 jaar een uitgeholde waarde van enkele honderden euro's anno 2008. Als ik kijk naar de gemiddelde inflatie van de afgelopen 50 jaar (iets meer dan 4%), zal de waarde te zijner tijd liggen op zo'n € 600,- in euro's van 2008. Een bedrag voor € 6.000,- voor een uitvaart is heel reëel (als men voor een begrafenis kiest en voor een eigen graf met een monument, komt men nog enkele duizenden euro's tekort, maar dat terzijde). Dat betekent dat de bestaande polis met een waarde van 2.500,- over 30 jaar ongeveer (in euro's van 2008) 600,- waard is terwijl iets (in euro's van 2008) 6.000,- kost. Ofwel dan slechts 10 % van de uitvaartkosten dekt. Omdat het niet meegegroeid is.

Ik zie er maar beperkt heil in om een aanvullende polis van 4.000,- te nemen, ook als de uitkering waardevast is zou zijn. Want over 30 jaar kost de uitvaart nog steeds in euro's van 2008 € 6000,-; dan is er een waardevaste polis van € 4.000,- en een niet-waardevaste polis die qua waarde 600,- biedt. Dan komt u nog 1.400,- tekort.

Ik zie er meer heil in om die polis van 2.500,- gewoon te vergeten. Die is over enkele tientallen jaren gewoon veel te weinig waard. Ik zou uw partner adviseren om het nu eens goed te doen en een wél waardevaste polis van € 6000,- te regelen. Dan zijn er over 30 jaar twee uitkeringen met een waarde van in totaal (in euro's van 2008) € 6.600,-, maar voor die 600,- extra is er dan best wel een bestemming. Een mooie urn kost al bijna 400,-. En een grafsteen € 2.000,-. Dus dat geld komt wel op.

Voor de goede orde, ik werkte hierboven met euro's van 2008. Bij een inflatie van 4,25% (zo ongeveer het gemiddelde van de afgelopen 50 jaar) kost een uitvaart die in 2008 € 6.000,- kost, in 2038 zo'n € 21.000,-. Bij een inflatie van 5% kom je op € 25.800,-. Een fors bedrag, maar dat betekent niets. Ik herinner me dat Dela een jaar of 8 geleden een reclamecampagne had met als slogan een verhaal als "Realiseert u zich wel dat uw uitvaart straks € 45.000,- kost"? Daar kwam de pers geschrokken op af. Maar dat betekent niets. Voor iemand die nu ongeveer 45 jaar oud is, zal inderdaad de uitvaart straks door de inflatie wel € 45.000,- kunnen kosten. Maar een modaal salaris zal dan ongeveer 500.000,- zijn. Alles is relatief.

Ik adviseer dus, gelet op de leeftijd van uw partner, om gewoon te doen alsof die eerste polis niet bestaat en een 'nieuwe' verzekering te nemen. Eéntje die waardevast is. En die verzekering hoeft niet bij dezelfde verzekeraar te zijn. Ik adviseer in de regel om een verzekering bij een not-for-profit verzekeraar af te sluiten. Sommige verzekeraars (zoals Reaal) zijn bedrijven die jaarlijks winst moeten maken, om aandeelhouders en beleggers tevreden te houden. U begrijpt toch wel wie die winst moet betalen? Uw partner. En u snapt ook hoe dat gaat: o.a. door de uitkering niet waardevast te maken.
De not-for-profit verzekeraars (de landelijk grote zijn Yarden, Dela, Monuta, maar er zijn er nog vele kleinere) hoeven geen winst te maken en geen dividenden uit te keren.
Dat wil niet zeggen dat de verzekeringen van de wel-for-profit bedrijven per definitie slecht zijn en die van de not-for-profit per definitie goed. Maar het is wel iets om rekening mee te houden als u de voorwaarden en premies bekijkt.

Zie ook andere recente vragen in de sub-rubriek Verzekeringen.
Het kan wellicht ook interessant zijn om een fiscaal aftrekbare koopsom te storten; dit jaar is het laatste jaar dat de fiscale aftrek voor uitvaartkosten mogelijk is. Zie vragen in de sub-rubriek Belastingen.

Ook in de lijst 'Meest gestelde vragen' vind u andere interessante relevante vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder