Wie bepaalt jaarlijkse premieverhoging


13 maart 2009

Vraag nummer: 24453  (oude nummer: 12502)

Met hoeveel procent wordt een uitvaartverzekering jaarlijks verhoogd. Periode 2008 naar 2009. Wie bepaalt het percentage? Wordt dit individueel of door het Verbond van Verzekeraars bepaald ? Waar kan ik deze informatie vinden?

Antwoord:

Beste Eric,

Daarop is niet een eensluidend antwoord te geven. Dat hangt af van de verzekeraar en de aard van de verzekering.

Er zijn verzekeringen waarbij een geldsom ter beschikking staat voor de kosten van de uitvaart. Een dergelijke verzekering wordt waardevast gehouden door bijvoorbeeld winstdeling en de mogelijkheid te bieden om periodiek het verzekerde bedrag te verhogen (zonder dat gezondheidswaarborgen worden gevraagd) met een bepaald percentage. Dat percentage is dan afgeleid van CBS prijsindexcijfers en inflatiecorrectie. De premie wordt vervolgens aangepast aan het gestegen verzekerde bedrag. Ook zijn er (natura) verzekeringen waarbij de waardestheid wordt geborgd door indexering. De hoogte van het indecxpercentatge wordt gewoonlijk afgeleid van objectieve CBS prijsindex gegevens en een inflatiecorrectie.

Met vriendelijke groet,
Johan Zwaanswijk
NIBE-SVV

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >