Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Huisverkoop bij dementie,en volmacht

4 februari 2013

Vraag nummer: 33531

Mijn moeder zit permanent met dementie in het zorghuis,nu staat haar eigen huis al enige tijd leeg,en wil een van mij zussen het huis in de verkoop zetten,ze zegt dat ze ennige jaren terug de financiele volmacht heeft gekregen van onze moeder zonder dat ik dit wist,kan zij nu het alleen recht hebben over de verkoop van het ouderlijk huis,want we zijn met 11kinderen thuis,dus er is wat onenigheid onstaan,in hoeverre is deze volmacht geldig,en wat gebeurd er met de opbrengst van de verkoop,kan dit het zorginstelling opeisen om de kosten te drukken,of kan het beter verdeeld worden onder de kinderen en moeder ,zodat ze niet kapitaal krachtig is.

Alvast bedankt

Antwoord:

Geachte heer,

Allereerst zal moeten worden vastgesteld of betreffende volmacht inderdaad rechtsgeldig is afgegeven destijds en of de volmacht ook de bevoegdheid tot verkoop en levering inhoudt. Het zal aan de notaris die de overdracht verzorgt zijn of wel of niet gebruik gemaakt kan worden van de volmacht.
Is er geen (juiste)volmacht, dan zal het vermogen onder bewind moeten worden gesteld, dan wel curatele worden aangevraagd en is machtiging van de rechter vereist voor de overdracht. Over de verkoopopbrengst kan niet vrij beschikt worden, het is tenslotte vermogen van de verkoper. Voor eventuele schenkingen aan de kinderen zal in beginsel weer machtiging van de rechter zijn vereist (in dit geval).

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder