Opeisbaarheid kindsdeel


29 december 2015

Vraag nummer: 44679

6 jaar geleden is mijn vrouw overleden en ontstaat voor mijn drie kinderen de situatie waarin zij hun kindsdeel kunnen opeisen conform de wettelijke regelingen, rekening houdend met de context van de langstlevende, vruchtgebruik etc... Het vermogen zal thans met terugwerkende kracht moeten worden vastgesteld nu mijn huis wordt verkocht, zo meldde de notaris mij. Er blijft geld over na aflossing van de hypotheek en ook zijn er liquide middelen (spaargeld). In mijn nieuwe situatie gebruik ik mijn 'vermogen' om met mijn huidige nieuwe partner een nieuwe hypotheek af te sluiten. Er ontstaat een vorm van samenleven en samenwonen dat nog via de notaris formeel geregeld wordt in een samenlevingscontract. Ook sluiten we een risicoverzekering af op ons beider leven. Die geldt overigens tot de leeftijd van 72 jaar. Daarna vervalt de uitkeringstermijn. De vraag die zich voordoet betreft het geval dat ik zou komen te overlijden en het recht van de kinderen betreffende het opeisen van hun (kinds)deel. Kunnen/mogen zij hun kindsdeel opeisen of moeten/kunnen wij dit via een testament zodanig regelen dat de effectuering wordt uitgesteld totdat mijn nieuwe partner is overleden. Zij zou dan gebruik kunnen blijven maken van het kunnen wonen en betalen van de hypotheek, zonder dat zij verplicht zou worden om eerst de kinderen hun erfdeel te betalen. In het geval dat zij daartoe verplicht zou zijn, dan zal het huis noodgedwongen verkocht moeten worden. En juist dàt willen we voorkomen! Graag uw antwoord/reactie.
Met dank en vriendelijke groet,
Hans Koster

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord is wellicht teleurstellend, maar simpel: ik raad u aan een gesprek met uw notaris aan te gaan om samen te bespreken op welke wijze in een testament zo goed mogelijk de belangen van betrokken partijen kunnen worden beschermd/behartigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >