Buitenlandse erfgenaam


1 april 2020

Vraag nummer: 60418

Geachte heer C. van de Griend,

Kunt u mij adviseren hoe ik in een testament moet regelen, dat er een deel van de erfenis bestemd is voor iemand in het buitenland?

Ik wil een neef de opdracht verstrekken om het spaargeld te verdelen onder de neven en nichten, maar de opbrengst van mijn woning wil ik nalaten aan een vriendin in Braziliƫ.
Haar levensomstandigheden kunnen aanmerkelijk worden verbeterd, terwijl mijn familie niet naar mij omkijkt.

Ik wil in het testament opnemen, dat mijn neef de woning moet gaan verkopen na mijn overlijden en dat hij hiervoor als beloning een paar procent van de opbrengst krijgt.
Hij moet ook een deel van de opbrengst ontvangen om de erfbelasting over de WOZ-waarde af te dragen, maar de rest gaat naar het buitenland.

Ik vraag mij af, of de notaris er dan zelf voor zorgt, dat het bedrag rechtstreeks naar mijn erfgenaam gaat, of laat de notaris deze betaling over aan de executeur?
Als de notaris het geld aan mijn neef geeft, dan zou die misschien kunnen vergeten, dat hij het moet uitbetalen.

En wat gebeurt er, als de notaris de erfgenaam moeilijk kan vinden, omdat het contactleggen misschien moeizaam verloopt?
Wordt in een dergelijke situatie misschien gebruik gemaakt van een notariskantoor in Braziliƫ?
In dat geval weet je nooit zeker of dat kantoor het misschien moeilijk vindt om van het ontvangen geld afstand te doen.

Ook maak ik mij zorgen over de kosten, die hiervoor in rekening worden gebracht.
Door omrekenen en transactiekosten en bemiddelingskosten gaat mogelijk veel geld verloren.

Ik heb goede raad nodig en ik ben pas gerust, als ik weet, dat het in het testament zodanig geregeld is, dat ik zeker kan zijn van goede afloop.

Met vriendelijk groet.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Vooreerst is van belang na te gaan of het in Nederland opgestelde testament 'zomaar' uitgevoerd kan worden in het buitenland. Ik kan u daar vrees ik geen informatie over geven. Of de rechtskeuze u daarbij kan helpen, dat kan ik eveneens niet beoordelen, omdat de rechtskeuze in beginsel slechts het recht van de nationaliteit van de testateur kan zijn.

Voor de inhoud van het testament verwijs ik u naar uw eigen notaris. Deze rubriek leent zich daar niet voor. Om u toch enige gedachten te geven:

In een testament kunnen legaten worden opgenomen. De woning in het buitenland kan daarbij gelegateerd worden. Het is inderdaad gebruikelijk en ook aan te bevelen een executeur aan te wijzen. Deze voert de uiterste wil uit en geeft in beginsel ook de legaten af. Inderdaad zal ook een voorziening moeten worden getroffen voor de over het legaat verschuldigde erfbelasting. Wellicht zou een apart geldlegaat dienst kunnen doen of legaat VON.

Voorts benoemt u in het testament uw erfgenamen. Zij verkrijgen als het ware de restant nalatenschap nadat de legaten zijn afgegeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >