Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitvoering wilsbeschikking en positie uitvaartondernemer


5 januari 2011

Vraag nummer: 7807  (oude nummer: 16314)

Mw. heeft via een voorbespreking van de uitvaart in een wilsbeschikking aangegeven om na haar overlijden een crematie in stilte (zonder aanwezigen) en zonder kennisgeving vooraf te laten plaatsvinden. Omdat zij weet dat haar kinderen het hiermee niet eens zij heb ik haar geadviseerd dit bij een notarieel te laten vastleggen. Hoe dient de begr.ond. te handelen:
1. indien er een wilsbeschikking is, en de begr. ond. ervan weet en de opdrachtgever anders laat uitvoeren?
2. indien er een notariƫle wilsbeschikking is en de opdrachtgever anders handelt/laat uitvoeren?

Graag uw reactie

Antwoord:

Geachte heer,

Een uitvaartonderneming heeft alleen te maken met de opdrachtgever. Of er eens wilsbeschikking is of niet, gaat de uitvaartondernemer niet aan. Of de opdrachtgever handelt overeenkomstig de wilsbeschikking of niet, gaat de uitvaartondernemer ook niet aan. Hij kan het toch niet veranderen, of hij nu zou willen of niet. De opdrachtgever bepaalt.

Het is een goed en verstandig advies om die mevrouw te adviseren haar wensen notarieel vast te leggen en wel in een testament. Zij moet dan meteen een onafhankelijke executeur-testamentair benoemen, die volmacht en opdracht krijgt om de crematie geheel in stilte plaats te doen vinden.

Echter, het is altijd feitelijk een probleem als men na een overlijden een testament niet tijdig vindt, of er niet naar handelt. Als de kinderen niet weten dat er een testament is, maar een uitvaart gaan regelen zoals hen dat goed dunkt, is er niets dat hen tegen kan houden. Als de kinderen wel weten dat er een testament is, maar zich er niets aan aantrekken en de executeur-testamentair niet informeren over het overlijden van mevrouw, houdt ook niets of niemand hen tegen.

Mevrouw moet er dus voor zorgen dat haar naaste omgeving onmiddellijk na overlijden de executeur waarschuwt. Als zij zelfstandig woont en zelden mensen over de vloer krijgt, is dat lastig. Als zij in een verzorgingshuis woont, zou dat relatief ideaal zijn: de directie moet nadrukkelijk opdracht krijgen om onmiddellijk na het overlijden de executeur (en de uitvaartonderneming) te waarschuwen, nog voor dat de kinderen worden gewaarschuwd.

Indien er een testament is en zich een opdrachtgever meldt die zich niet of niet geheel aan het testament houdt, hebt u alleen met de opdrachtgever te maken. U bent geen testamentenpolitie, er bestaat ook niet zoiets als een objectief toezicht op de uitvoering van testamenten. Het is in ons rechtsstelsel de taak en verantwoordelijkheid van de executeur-testamentair om zelf te regelen dat hij onmiddellijk van een overlijden in kennis wordt gesteld en vervolgens in actie kan komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE