Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Testamentenregister

2 november 2002

Vraag nummer: 1427 (oude nummer: 1781)

Fri Dec 7 21:52:44 2001

In vervolg op het antwoord op de vraag of het mogelijk is om na te gaan of er een testament is: jammer genoeg uit ervaring weet ik dat iedere burger navraag kan doen bij het testamentenregister. Het telefoonnummer heb ik momenteel niet bij de hand, maar dat is te bevragen bij de rechtbank in het arrondissement waar u woont, zo ben ik er ook aan gekomen. Ook is het bekend bij de notaristelefoon: 0900 346 93 99 (op werkdagen bereikbaar van 9 tot 2).
Veel sterkte!

Antwoord:

Sat Dec 8 21:07:46 2001

Geachte heer of mevrouw,

Tips van lezers voor andere lezers zijn natuurlijk altijd welkom.

Ook al heeft een rechtbank u een keer verwezen, een rechtbank is natuurlijk niet het juiste adres om dit soort informatie te vragen. Ik heb het zelf maar eens precies opgezocht en adviseer iedereen met vragen op het gebied van erfrecht de site van de KNB (www.notaris.nl) te raadplegen, die links in de lijst is gelinkt, boven juridisch advies.

Daar vond ik de volgende informatie:

Hoe weet je nu of er een testament is gemaakt? Hiervoor is het Centraal Testamentenregister (CTR) in het leven geroepen. Het Testamentenregister in 's-Gravenhage houdt bij door welke persoon op welke datum en voor welke notaris een testament is gemaakt. De notaris geeft dit op. De inhoud van het testament is daar niet bekend. Pas na het overlijden van iemand staat het iedereen vrij [meestal gebeurt dat via een notaris] te informeren of er een testament is. Bij de desbetreffende notaris kan men dan om informatie vragen.
[Het CTR staat niet in het telefoonboek van Den Haag; wellicht verstrekt behalve de lokale notaris ook de Notaristelefoon 0900 - 346 93 93 (tussen 09.00 en 14.00 uur) meer informatie]
Het spreekt vanzelf dat de notaris alleen aan direct belanghebbenden de inhoud van het testament prijsgeeft. Codicillen zijn bij het Centraal Testamentenregister niet terug te vinden.

Er zijn bij wijze van voorbeeld ook 2 situaties (met vraag en antwoord) genoemd:

Vraag 1
De oude de heer Van Dalen was altijd een beetje zonderlinge man geweest. Hij woonde alleen aan het eind van een doodlopend straatje en had eigenlijk met niemand veel contact. Zijn vrouw was al jaren geleden overleden en hij runde zelf zijn huishouden. Op een dag stond de ziekenauto voor de deur; de heer Van Dalen moest naar het ziekenhuis. Niet lang daarna overleed hij. Met zijn familie had hij ook niet veel contact gehad. Hij had nog een aantal neven; die regelden zijn begrafenis en wilden ook het huis leeg ruimen en de huur opzeggen. Zou hij een testament gemaakt hebben? Hoe zouden ze daar achter kunnen komen?

Antwoord 1
Bij het CTR kan -- onder toezending van het uittreksel uit het overlijdensregister -- worden opgevraagd of de heer Van Dalen een testament gemaakt heeft. Dat blijkt zo te zijn. Jaren geleden heeft hij een testament gemaakt. De notaris die dat testament heeft opgemaakt deelt mee dat daarbij de wettelijke erfgenamen zijn onterfd. De hele nalatenschap is aan een goed doel vermaakt. De neven hebben dus geen aanspraak op de nalatenschap en de notaris neemt contact op met de testamentaire erfgenaam voor de verdere afwikkeling van de nalatenschap.

Vraag 2
De neven willen weten of de heer Van Dalen nog iets voor de begrafenis heeft geregeld. Hoe komen ze daar achter?

Antwoord 2
Ze kunnen eerst in de papieren kijken of er een afschrift van zijn (laatste) testament tussen zit of dat de overledene een codicil heeft gemaakt met een bepaling over de begrafenis. Vervolgens kunnen ze contact opnemen met een notaris. Die heeft de bevoegdheid (tot een paar dagen na het overlijden) bij het CTR telefonisch naar het bestaan van een testament te informeren. Juist met het oog op regelingen ten aanzien van begrafenis of crematie heeft de notaris deze mogelijkheid.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 december 2001

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder