Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Moet opdrachtgever uitvaart toestemming aan nabestaanden vragen?

21 januari 2013

Vraag nummer: 33389

Beste meneer van der Putten,

Ik woon als buitenlandse blijvend in Nederland, zonder partner noch kinderen, mijn familie zit in het buitenland. Om die de zorg voor het regelen van mijn uitvaart (al betaald in een natura uitvaartverzekering) te besparen heb ik een vriendin hier bereid gevonden dit te doen, ook voor asbestemming in Nederland te zorgen, mijn familie heb ik hierover verteld.
Nu is mijn vraag of die vriendin dit wel rechtmatig mag doen of dat ze op dat moment toch toestemming moet vragen aan de nabestaanden, ook wat betreft de asbestemming. Van de mogelijkheid "executeur testamentair" maak ik liever geen gebruik.
Ik dank u wel voor uw antwoord.
Met vriendelijk groeten.
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zeker is het rechtmatig als uw vriendin de bestemming van de as regelt. Zij heeft geen toestemming van uw nabestaanden nodig. Zij kan als opdrachtgever van de crematie alle besluiten nemen.

U schrijft van de mogelijkheid van een "executeur testamentair" liever geen gebruik te maken. Dat hoeft ook niet.
Men kan bij testament een excuteur benoemen (het begrip "executeur testamentair" is sinds een wetswijziging van enkele jaren geleden verouderd; het heet nu gewoon 'executeur'), maar dat is relatief kostbaar in ingewikkeld; men moet er voor naar een notaris.
Net zo goed is een codicil. Als u een eventuele discussie van uw familie in het buitenland met uw vriendin wilt voorkomen, kunt u zelf een codicil opstellen. Daarin kunt u precies aangeven wat u wilt en ook uw vriendin aanwijzen als persoon die het moet uitvoeren. Een codicil kunt u later altijd makkelijk veranderen, als de omstandigheden veranderen. Een codicil is voor uw situatie waarschijnlijk heel geschikt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder