Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag notaris kopie geven van zoekgeraakt testament?


6 januari 2003

Vraag nummer: 1917  (oude nummer: 2293)

Mon, 6 Jan 2003 20:30

Kan iemand die zijn testament is kwijtgeraakt bij de notaris een kopie opvragen? Ik hoorde een geval waarbij een notariskantoor hieraan niet kon meewerken, omdat het verboden zou zijn. Pas na iemand's dood zou een zoekgeraakt testament gekopieerd mogen worden. Klopt dit?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het lijkt mij waanzin als iemand die zijn testament is kwijt geraakt (het kan slordigheid zijn, maar ook brand of diefstal) van de notaris zelf geen copie zou kunnen krijgen.
Ik zie ook al voor me dat iemand zijn testament wil wijzigen en dat tijdens de bespreking de notaris zijn exemplaar angstvallig voor zich houdt, omdat betrokkene niet de inhoud van zijn eigen testament zou mogen zien. Want dat komt op hetzelfde neer.

Nee, ik geloof er niets van. Het dient geen enkel redelijk doel. En als er zo'n regel zou bestaan, zou die onmiddellijk afgeschaft moeten worden.

Ik heb uit nieuwgierigheid eens even in de Wet op de notarisambt gekeken, maar wordt er zelf niet direct wijs uit. In artikel 49 staat dat (altijd) afschriften kunnen worden verstrekt aan belanghebbenden (wat mij logisch lijkt, zie boven).
Maar in artikel 50 staat een nadere regeling voor formele uittreksels. Uittreksels van testamenten mogen slechts als zgn. grossen worden uitgegeven (die worden speciaal gewaarmerkt) en als je een tweede of verdere grosse wilt hebben, kan die alleen worden afgegeven op de wijze bepaald bij artikel 841 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dat artikel luidt:
>Art. 841.
De partij, welke zich eene tweede of verdere grosse wil doen afgeven, zal tot dat einde een verzoekschrift indienen bij de regtbank van het arrondissement waarin de bewaarder zijne woonplaats heeft; zij moet, krachtens het bevelschrift dat daarop vallen zal, bevel doen aan den bewaarder om op eenen bepaalden dag en uur de afgifte te doen en aan de belanghebbende partijen, om bij de afgifte tegenwoordig te zijn; aan den voet van de tweede grosse moet melding worden gemaakt van dat bevelschrift, mitsgaders van de som voor welke het stuk ten uitvoer kan worden gelegd, indien de schuldvordering gedeeltelijk is voldaan of afgestaan.<

Maar zo'n formeel uittreksel lijkt mij wat anders dan een simpele fotokopie zonder formeel juridische status (wat voor een kopie ook niet nodig is).

Het is in ieder geval altijd mogelijk om een (nieuw) afschrift te krijgen, maar ik begrijp niet goed waarom dat bij uittreksel via de rechtbank moet lopen. Maar ik ben ook geen notaris. Ik adviseer u om gewoon eens met de Notaristelefoon te bellen. Zie vraag Erfrecht voor het telefoonnummer.

mr W.G.H.M. van der Putten

6 januari 2003

Zie over het maken van een testament:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE