Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematie wens partner (met andere nationaliteit)


26 maart 2011

Vraag nummer: 24607  (oude nummer: 16586)

Goedemorgen,

Mijn partner is van Braziliaanse afkomst. Wij zijn niet getrouwd en hebben geen notarieel samenlevingscontract. Zij heeft uiteraard wel een verblijfsvergunning.
Nu wil zij bij overlijden graag hier in Nederland gecremeerd worden. Wat moeten wij hier voor doen? En hebben haar ouders, broers en zussen hier inspraak op? Kunnen zij deze wens op grond van ouderschap / familiebanden terugdraaien? Graag verneem ik van u.

M.vr.gr.

M. te Rotterdam

Antwoord:

Geachte heer,

Of iemand in Nederland begraven of gecremeerd kan worden, heeft niets met nationaliteit van doen. Ook natuurlijk niet met trouwen, samenlevingsovereenkomsten, zelfs niet met verblijfsvergunningen. Iedereen kan altijd hier worden begraven of gecremeerd. Ook iemand die in het buitenland woont, als men dat zou willen.

De persoon die de overledene het meest na staat, kan opdracht geven voor de uitvaart. Wie (gewoonlijk via een uitvaartondernemer) bij de gemeente een verlof tot begraven of cremeren aanvraagt, heeft met het verlof in handen de plicht en de bevoegdheid om de uitvaart te regelen.

Ouders, broers of zussen en ook kinderen, hebben niet als zijnde ouder, broer/zus of kind, een automatische bevoegdheid om een uitvaart te regelen.
Zij kunnen de keuze van lijkbezorging, begraven of cremeren, ook niet zomaar terug draaien. Dat kan alleen met behulp van de rechter en dan nog alleen indien vast staat, bijvoorbeeld aan de hand van een testament of codicil, dat gehandeld zou worden in strijd met de wens van de overledene. Hun eigen wens is niet relevant voor de rechter; alleen de wens van de overledene.

Indien te verwachten is dat er discussie ontstaat met nabestaanden, is het verstandig als uw partner een codicil opstelt. Dat is een eigenhandig geschreven brief, met datum en handtekening, waarin iemand kan opschrijven wat er moet gebeuren na het overlijden: begraven of cremeren, eventueel ook waar en hoe. En ook wie de uitvaart moet regelen. Ook is het bij cremeren verstandig om vast te leggen wat er met de as moet gebeuren. Dat is vaak ook een punt van discussie met en tussen nabestaanden. Kortom: leg alles vast op papier.
Let op: het moet een handgeschreven brief zijn; een geprint of getypt vel is niet rechtsgeldig. Het kan soms ook verstandig zijn om een of meer goede vrienden te vragen om als getuige het codicil mede te ondertekenen, om discussies over de echtheid te voorkomen.

In uw geval kan het verstandig zijn om het nog beter aan te pakken en wel om een testament op te laten maken bij een notaris. Bedenk, dat als uw partner overlijdt, haar familieleden de enige erfgenamen zijn en dat die beslag kunnen laten leggen op bankrekeningen en de helft van de spullen uit huis kunnen dragen. Uw partner kan dat voorkomen door u in haar testament als (enig of voornaamste) erfgenaam te benoemen.
Ook een oplossing kan zijn: met elkaar trouwen. Dan bent u automatisch erfgenaam, zonder de kosten van een testament.
Andersom geldt dat natuurlijk dan ook.

Maar hoe dan ook: het is zeer verstandig om op een of andere manier iets op papier te (laten) zetten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >