Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie is aanvrager van uitvaart


16 september 2002

Vraag nummer: 1084  (oude nummer: 1419)

wie is wettelijk/juridisch gezien de aanvrager van een uitvaart.
de ondernemers moeten bij ons een aanvraagformulier invullen. hierin worden alle van toepassing zijnde gegevens ingevuld met betrekking tot de uitvaart. dit formulier wordt door een rechthebbende/belanghebbende ondertekend. de factuur van alle gemaakte kosten wordt door de gemeente naar de ondernemer gestuurd, b.v. openen en sluiten van het graf, kosten aula, verlengen grafrechten. wij hebben vooraf geen kontakt met de familie en zien daarom de ondernemer als aanvrager. in de verordening staat dat de aanvrager de betalingsplichtige is. is het korrekt dat wij de factuur naar de ondernemer sturen ?

bij voorbaat dank voor uw antwoord,

R. van Looij
Algemene begraafplaats Alkmaar

Antwoord:

Geachte heer Van Looij,

Op de vraag wie wettelijk gezien de aanvrager van de uitvaart is, zijn 3 antwoorden mogelijk.

Feitelijk is het vaak de uitvaartondernemer. Iedereen die het aanvraagt is wettelijk gerechtigd om het aan te vragen.
Maar de uitvaartondernemer vraagt het niet voor zichzelf, maar in opdracht van zijn opdrachtgever. Dat is een kwestie van opdracht en van zaakwaarneming. Net zoals wanneer een makelaar een bod op een huis doet (en iedereen snapt dat dit geen persoonlijk belang is maar in opdracht van iemand) en een advocaat een brief schrijft (t.b.v. zijn cliƫnt), handelt een uitvaartondernemer voor een derde. Ook die derde is juridisch als aanvrager te beschouwen.

Het derde geval is dat een 'wettelijke' regeling kan bepalen dat een bepaalde persoon die een bepaalde handeling verricht, als aanvrager kan worden aangemerkt. Dat staat in veel legesverordeningen: de persoon die feitelijk de aanvraag doet, kan als aanvrager (en belastingplichtige, want daar gaat het hier om) worden aangemerkt.

Als het aanvraagformulier wordt getekend of mede wordt getekende door de uitvaartondernemer, is die aanvrager in de zin van de legesverordening en kan de rekening naar hem.
Als de uitvaartondernemer alleen een formulier faxt of afgeeft, waar de naam en de handtekening van zijn opdrachtgever op staat, maar niet zijn handtekening, dan kan de uitvaartondernemer niet als aanvrager worden aangemerkt. Vergelijk het met het toesturen van het formulier per post: dan kan de PTT ook niet als aanvrager worden aangemerkt. Maar als de uitvaartondernemer mondeling, telefonisch of schriftelijk de opdracht verstrekt of mede verstrekt, dan wel en kan de rekening ook naar hem. U hebt dan als gemeente de keuze.

U beschrijft in uw vraag dat de nabestaande/rechthebbende het formulier tekent. U meldt niet dat de uitvaartondernemer tekent of mee tekent. In dat geval kan de uitvaartondernemer weigeren om als aanvrager aangemerkt de worden en de factuur te ontvangen. Nou ja, niemand kan weigeren de factuur te ontvangen. Maar hij zou wel rechtens terecht kunnen weigeren om hem te betalen.

mr W.G.H.M. van der Putten

16 september 2002

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >