Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervolg 12615


24 maart 2009

Vraag nummer: 6330  (oude nummer: 12618)

Geachte heer van der Putten,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie.

Helaas zijn de afspraken met de begrafenisondernemer niet schriftelijk vastgelegd. Wel heb ik 'getuigen' die bij alle afspraken aanwezig waren. Het verhaal is iets complexer. Tot nu toe heb ik alleen de onderaannemer betaald waarvan een nota werd meegestuurd en geschreven dat ik de anderen betaal nadat ik de nota's heb gezien. Word nu achter de broek gezeten door een incassobureau die zegt dat het vragen om nota's niet rechtsgeldig is. Volgens mij wel want dat hadden we afgesproken. Over het al dan niet ophogen van de nota's is niets afgesproken, want ik ging er vanuit dat alleen de in rekening gebrachte bedragen zouden worden doorberekend omdat de begrafenisondernemer zich profileerde als mijn adviseur en daarvoor ook een fiks honorarium in rekening bracht. Heeft de begrafenisondernemer het recht om nota's op te hogen? Gisteren kwam ik er pas achter dat dit gedaan was. Nadat na tig verzoeken om de nota's niet thuis werd gegeven, ben ik gaan bellen naar onderaannemers die mij bekend waren. Van anderen weet ik de naam niet eens, ik weet van de nota's van hen dus ook niet de ophoogpercentages. Dit ivm geld inhouden.
Is het vragen om nota's rechtsgeldig of niet? En mag een adviseur tegelijkertijd ook een vertegenwoordiger op provisiebasis zijn?
Mijn verontschuldigingen dat ik het probleem in eerste instantie niet volledig genoeg beschreef. Dacht dat ik weinig ruimte zou hebben.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is natuurlijk niet echt slim om de afspraken met de begrafenisondernemer niet schriftelijk vast te leggen. Maar dat geldt voor beiden. Wel goed dat er derden aanwezig waren, die kunnen getuigen.
Maar ik mag toch aannemen dat er wel een kostenplaatje is opgesteld. Als dat er niets is, is het helemaal zwak. Maar dat geldt ook weer voor beiden.

Natuurlijk is het vragen naar onderliggende nota's niet niet rechtsgeldig. U mag altijd alles vragen; of u het krijgt of behoort te krijgen is nog iets anders. Maar de kern is wat is afgesproken hoe te werk zou worden gegaan. Als afgesproken is dat de ondernemer een soort regisserende rol had, ook ten opzichte van de diensten van derden, dan zie ik geen reden om een opslag te betalen als dat niet is afgesproken is of anderszins duidelijk was. Anderzijds kan het zo zijn dat als een ondernemer zelf iets inkoopt, hij niet altijd de kosten netto hoeft door te berekenen. Ik heb nu bijvoorbeeld zelf een nota van een installatiebedrijf voor een reparatie aan mijn CV op mijn bureau liggen. Daar staan ook materiaalkosten op. De inkoop zal ongetwijfeld goedkoper zijn geweest, maar de installateur moet een voorraad aanhouden, draagt het risico van kapot gaan, pleegt voorfinanciering, etc. Ik weet niet om wat voor soort kosten het bij u gaat. Als er bijvoorbeeld bloemen zijn besteld die de bloemist rechtsstreeks bij u aflevert, zie ik geen reden voor een opslag voor de uitvaartondernemer: het bestellen behoort tot zijn regietaken en honorarium. Maar als hij kisten op voorraad moet houden, om maar iets te noemen, is een opslag wel gebruikelijk en redelijk. Hij hoeft dan de kosten niet netto door te berekenen.

Alles staat en valt echter met de inhoud van de gemaakte afspraken. Hoe duidelijk de afspraken waren en wat ze inhielden. Ik was niet bij uw gesprek, dus kan dat niet inschatten. Idem wat betreft uw vraag of een adviseur ook vertegenwoordiger op provisiebasis kan zijn: het hangt af van wat u concreet hebt afgesproken, of een kostenoverzicht is gemaakt en de ondernemer zich daar aan gehouden heeft.

Van de tussenkomst van een incassobureau word ik niet warm of koud. Als niet in een door u getekende overeenkomst en/of tijdig overhandigde algemene voorwaarden is vastgelegd dat zulke kosten voor uw rekening komen, dan zij ze trouwens voor rekening van de ondernemer. Als ze wel voor uw rekening komen, kunnen ze hoog oplopen.

Als u het er echt niet mee eens bent kunt u het op een zaak voor de (kanton)rechter aan laten komen. Die moet de ondernemer dan aanspannen. Maar u staat sterker in zo'n zaak als u de door u wel redelijk en terecht geachte deel van de kosten wel al betaald hebt. Als u het meeste niet betaald hebt, terwijl ze objectief gezien wel terecht in rekening gebracht zijn, staat u zwak(ker) bij de kantonrechter.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >