Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verkeerd antwoord op de vergoeding van een uitvaartvereniging


7 december 2015

Vraag nummer: 44484

Mr. van Putten geeft een verkeerd antwoord op de vergoeding van een uitvaartvereniging. Als DB lid van Nardus moet ik hierover toch iets recht zetten.

Bij een overlijden van een lid van een uitvaartvereniging is de opdrachtgever de uitvaartvereniging en de uitvaartvereniging geeft een uitvaartverzorger de opdracht om de uitvaart te regelen. Alle verenigingen die onder de Nardus vlag hangen, zijn verplicht (zie de gedragscode van Nardus) om zelf de nota naar de nabestaanden te sturen. In principe moet een uitvaartverzorger zorgen dat ALLE nota's van een uitvaart naar de vereniging gaan (dus ook een nota van de uitvaartonderneming zelf voor de verrichte diensten) en de vereniging maakt de totaalnota op.

De vereniging gaat eventueel onderhandelen over de kosten van de diensten en de af te nemen producten.

Hierdoor krijgen de nabestaanden een 'eerlijke' nota en waar ook eerlijke bedragen op staan en niet een luttel bedrag voor het regelen van de uitvaart met een aanvulling voor alle provisies.

Wij propaganderen een goed en eerlijk tarief naar de uitvaartondernemingen en geen 'gesjoemel' met veel te hoge prijzen voor kisten e.d. Er zijn verenigingen die in zulke gevallen de uitkering halveren of helemaal op nihil zetten. U kunt mij hierover eventueel telefonisch benaderen.

Albert Berends

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat u reageert op vraag 44417 Vergoeding lidmaatschap uitvaartvereniging van 1 december jl.

Ik zie niet dat mijn antwoord fout is. Ik heb namelijk de indruk dat de vraag niet ging over een vereniging die aangesloten is bij Nardus, omdat de vragensteller in zijn vraag aangeeft dat de nabestaanden de opdracht verstrekten.

Als een vereniging die is aangesloten bij Nardus de opdracht aan de uitvaartverzorger versterkt, ligt de zaak natuurlijk anders. Maar dan moet m.i. de uitvaartvereniging ook de offerte van de uitvaartverzorger - voorafgaand aan de uitvaart - goedkeuren of afkeuren. Het zou een vreemde zaak zijn als de uitvaartvereniging de opdracht geeft en de familie allerlei afspraken met de uitvoerende uitvaartverzorger maakt en bijvoorbeeld bij de keuze van een kist de uitvaartvereniging achteraf zegt 'Maar van die kist vergoeden wij slechts 50%'. Dat moet dan ook van tevoren duidelijk zijn.

Als de uitvaartvereniging de opdrachtgever is, kan deze natuurlijk eisen dat alle (deel)nota's naar hem worden gezonden.
Maar in de vraag van 1 december was de uitvaartvereniging geen opdrachtgever.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >