Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aannamebedrag, wat is inclusief en wat exclusief


28 januari 2011

Vraag nummer: 7843  (oude nummer: 16387)

Mijn uitvaarder geeft geen duidelijk antwoord op de vraag wat er in het aannamebedrag zit. In hoeverre is hij verplicht dit te openbaren? Moet dat via zijn website openbaar zijn, of is hij verplicht daarop antwoord te geven door toesturing van zijn voorwaarden? Ik heb de ervaring dat ik geen duidelijk antwoord krijg bij de firma Monuta. Via googelen zie ik bij andere organisaties (Atropos) dat het heel duidelijk op hun website staat. En mijn hieruitvoortvloeiende tweede vraag: als er duidelijkheid bestaat over wat er in het basisbedrag staat, kan er dan een lager bedrag bedongen worden als er niet van alle genoemde werkzaamheden/faciliteiten gebruik is gemaakt?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het aannamebedrag heet het aannamebedrag omdat het een aannamebedrag is. Het is een basisbedrag waarmee men begint om een uitvaart uit te kunnen en te willen voeren, los van de vraag of men van alle diensten die in dat bedrag zitten, gebruik maakt of niet.

Ik zeg maar even simpel: uw uitvaartondernemer geeft aan dat er 10 diensten in het aannamebedrag zitten. U gebruikt er 8 van. En dan vindt u het logisch en redelijk dat voor die 2 niet gebruikte diensten de rekening wordt verlaagd. Zo begrijp ik het toch goed?

Maar zo werkt het niet. U kunt het vergelijken met een lopend buffet in een restaurant. Men betaalt per persoon bijvoorbeeld 25,- euro, zonder dat het uitmaakt of men veel of weinig eet. Als er 10 gerechten bij het buffet staan en u eet niet van 4, kunt u niet zeggen dat u 10,- euro terug wilt hebben.
Het aanbod is er; wanneer u niet van alles gebruik maakt is dat uw keus maar hebt u geen recht op een verrekening of korting.
Voor het basisbedrag voor het regelen van de uitvaart geldt hetzelfde.

Men moet bij dit soort vaste bedragen ook bedenken dat er voor een ondernemer veel 'verborgen kosten' in zitten. Zoals de kosten van een kantoor, van een call centre dat 's nachts boodschappen aanneemt, etc. etc. Kosten die men niet direct aan een klant 1 op 1 kan doorberekenen, maar die wel ergens in verwerkt moeten worden.
Als u in het restaurant van een bepaalde salade niet eet, is het zo dat het gerecht wel is klaar gemaakt, de schalen moeten worden afgewassen en het restaurant moet worden gemeubileerd en verwarmd. Die kosten zitten allemaal versleuteld in de vaste prijs.

Natuurlijk is altijd overal overleg over mogelijk. Maar alleen vooraf, dus voordat u met een ondernemer in zee gaat en niet achteraf, als u al een overeenkomst aan bent gegaan.

Net als met diensten van andere dienstverleners is het ook voor het laten uitvoeren van een uitvaart verstandig om zich vooraf goed te orienteren. Dan kunt u kosten en diensten vergelijken. En kan men soms ook afspraken maken over afwijkende diensten, voorwaarden en kosten. Maar niet achteraf.

Een dienstverlener hoeft niet vooraf exact op een site of in een folder aan te geven welke kosten in zijn aannamebedrag

Indien u meent dat een uitvaartverzorger u een onjuist bedrag in rekening brengt, kunt u er bij hem een klacht over indienen. Als u er samen niet uit komt, kunt u overwegen vervolgens een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie http://www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl/index.html

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >