Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Milieuwet begraven/cremeren


29 oktober 2002

Vraag nummer: 1383  (oude nummer: 1735)

Mon Mar 19 17:20:09 2001

In het kader opleiding docent verpleegkunde geef ik les over stervensproces en daar hoort ook het afleggen bij. Nu wil ik graag weten of de overledene gezien milieuwet panties, schoenen, pacemakers en dergelijke mag dragen. M.a.w. wat zijn de 'kledingeisen' gezien milieuwet?
Klopt het dat er een maximum aantal crematies per jaar mogen geschieden?
B.v.d.
Met vriendelijke groet,
Tjik de Jager

Antwoord:

Tue Mar 20 01:11:56 2001

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn geen milieuvoorschriften van toepassing op de kleding van een overledene. De wetgever heeft het wel overwogen, zo weet ik, maar vond dat de kleding zoiets persoonlijks is, dat daar geen voorschriften voor gesteld zijn. Bovendien heeft het nauwelijks of geen impact voor het milieu. Het is wel aanbevelingswaard om zoveel mogelijk natuurlijke stoffen te gebruiken. Bijvoorbeeld een katoenen pyjama geniet de voorkeur boven een dik pak of een jurk met kunststof. Hoe meer het ademt, hoe beter.
Dat is goed én voor het milieu én voor de natuurlijke lijkvertering.

Pacemakers zijn een verhaal apart. Die worden zo veel mogelijk verwijderd. Soms kan er nog wat hergebruikt worden en crematoria hebben ze liever niet. Ik heb er al eens iets over geschreven. Wil dat nu niet herhalen. U kunt het vinden door het woord 'pacemaker' in de zoekmachine (zie links in de colofon onder Zoeken) te stoppen.

Voorts is het inderdaad zo dat crematoria te maken hebben met een maximum aantal crematies per jaar.
Dat heeft niets te maken met de lijkbezorging, maar het is een van de weinige aspecten waar de milieuwetgeving en lijkbezorging elkaar raken. Het aantal crematies wordt bepaald door normen op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Een crematorium wordt in beginsel hetzelfde beoordeeld als een verffabriek of de Hoogovens: een bepaalde hoeveelheid uitstoot van mogelijk verontreinigende stoffen wordt in een vergunning op grond van de Wm vastgelegd. Dat kan per crematorium verschillen. Het hangt van de filters en de omgeving (afstand woonwijk e.d.). Maar soms spelen ook factoren mee zoals maximaal gewenste verkeersstromen in een woonwijk.

Vergelijk ook de vraag Wat te doen (wassen; stinken? - verzorging van een overledene)

Met vriendelijke groet,

Mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen

Zoals over de verzorging van een overledene:


Of zoals over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE