Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Lichaamsvocht afvoeren

11 juli 2002

Vraag nummer: 805 (oude nummer: 1124)

Geachte heer,

Bij de firma waar ik sinds enige tijd werk was onlangs een overledene die extreem veel vocht ophoopte. Met behulp van een handpompje werd de nodige vocht afgevoerd. Ik ging er vanuit dat dit materiaal als besmet behandeld diende te worden en opgevangen cq. verwijderd.

De leidinggevende vond echter dat het gerust door de gootsteen kon met een 'stoot' dettol erachter aan.
Ik voel me daarmee ethisch maar ook formeel niet goed bij. Hoe zijn nu de regels rond dit lichaamsvocht?

11-7-2002

Met dank voor uw antwoord heb ik toch nog een (slot)-vervolgvraag:

O.a. ter voorkoming van 'lijkvergiftiging' dienen we allerlei beschermende maatregelen te treffen bij o.a. de verzoging van de overledene.
Nu heb ik altijd geleerd dat juist het lichaamsvocht, in deze kwestie praat ik dan over het bloed en overmatige vocht dat uit de buik via de mond naar buiten 'gulpte' en dat volgens mij sowieso al besmet materiaal is, maar na overlijden wordt toch alle lichaamssecretie (m.u.v. urine en faeces) als besmet beschouwd. Dus los van die verandering bij toverslag die u schertsend noemt, lijkt het mij niet van goed beleid getuigen als we allemaal dat vocht maar klakkeloos afvoeren.
Maar goed: ik begrijp dat er geen wet- en regelgeving aan ten grondslag licht.

13-7-2002

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er zijn geen regels voor het afvoeren van lichaamsvocht. Wellicht wel in een ziekenhuis, maar niet voor uitvaartondernemers of anderen die het lichaam van een overledene verzorgen.
Mij lijkt het overigens geen kwaad kunnen om lichaamsvocht gewoon via de gootsteen af te voeren, als de gootsteen later wordt ontsmet. Wij lozen immers ook eigen lichaamsvocht naar het riool en het lichaamsvocht van een overledene verandert niet bij toverslag in een gevaarlijk goedje.

mr. W.G.H.M. van der Putten

11-7-2002

In reactie op uw vervolgopmerking:

Ik denk dat altijd voorzichtigheid geboden is. Je weet nooit wat iemand aan ziektekiemen in zich draagt. Het is onverstandig om met blote handen (denk aan heel kleine sneetjes, wondjes) lichaamsmateriaal en -vocht aan te raken. Maar er is geen reden om er extreem voorzichtig mee te zijn, als de medici dat niet indiceren en vele honderden zo niet duizenden jaren ervaring met verzorging van overledenen er geen aanleiding toe geven.

Met vriendelijke groet,

Mr W.G.H.M. van der Putten

Zie ook vraag nummer 58727 'Lichaamsvocht afvoeren anno 2019' van 4 oktober 2019.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen

Zoals over de verzorging van een overledene:


Of zoals over de vraag of men verplicht is een uitvaartondernemer in te schakelen:

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder