Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Waarom is de uitvaartverzekering niet verplicht?


2 januari 2010

Vraag nummer: 7181  (oude nummer: 14712)

Geachte heer van der Putten,
Weet u misschien waarom de uitvaartverzekering niet verplicht is? Heeft het een speciale reden waarom het niet verplicht is? WIj vinden het nogal raar dat zorgverzekering wel verplicht is maar de uitvaartverzekering niet. Niets is zeker in het leven behalve dat iedereen dood gaat, minder zeker is dat iemand gebruikt maakt van zijn of haar zorgverzekering. In uw vorige antwoord 14694 zegt u dat de kinderen in het buitenland ook aansprakelijk zijn voor de uitvaartkosten, maar geldt dat voor alle landen in de wereld. De andere 2 kinderen van mijn vader krijgen omgerekend 150 a 400 euro in de maand salaris (op fulltime basis). Ze wonen niet in een welvarend land. Ik denk niet dat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden, aangezien ze een ander nationaliteit hebben.Ons vader is ook een wildvreemde voor ons. Ontmoette hem pas op mijn 19e jaar en enkele keer per toeval ontmoet. Het maakt dus niet of hij(vader) geen 1 cent aan zijn kinderen heeft gespendeerd, maar de kinderen moeten voor zijn uitvaartkosten dokken? Is het niet mogelijk om hem verplicht te laten verzekeren? Hij heeft geen uitvaartverzekering niet omdat hij geen geld heeft, maar omdat hij het zonde vindt van zijn geld (van tante gehoord).Hij geeft zijn geld liever uit aan sterke drank. U geeft de optie om hem zelf verzekeren, maar dit gaan wij niet doen. Tweede optie was om eerder dood te gaan, helaas hebben wij hierover niks te zeggen. Weet u misschien onder welke ministerie de uitvaartverzekering valt? Wij dacht aan ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar weten dit niet zeker. Wij vinden dat mensen die in de bijstand zitten verplicht verzekerd moeten worden. Want deze mensen hebben toch geen vermogen om de uitvaartkosten te dekken en het is 100% zeker dat deze mensen doodgaan. Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De uitvaartverzekering is niet verplicht, omdat veel mensen zelf voorzien in de kosten van hun uitvaart. Door te sparen, bijvoorbeeld. En een verzekering brengt altijd extra kosten met zich mee; door te sparen voorkomt men die extra kosten.

Een verzekering is bedoeld voor risico's die men zelf niet kan dragen. Maar dood gaat iedereen en men kan er zelf een voorziening voor treffen. De kosten zijn ook niet zodanig, dat ze onmogelijk op te brengen zijn, als men tijdig maatregelen neemt.

Uitvaartverzekeringen vallen niet onder een ministerie; de overheid bemoeit zich er niet mee. Verenigingen en bedrijven bieden zulke verzekeringen aan.

Er is een belangrijk verschil tussen uitvaartverzekeringen en zorgverzekeringen. En dat is de kosten van een uitvaart vaak nog wel overzienbaar zijn, maar de kosten van zorg niet. Als je erg pecht hebt en vaak, ernstig en lang ziek wordt, kunnen de kosten tot vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro's oplopen. Dat zouden maar heel weinig mensen zelf kunnen opbrengen. De kosten van een uitvaart zijn altijd eenmalig en kunnen ook nog in de hand worden gehouden.

Maar er zijn wel meer voorbeelden van verplichte verzekeringen, denk bijvoorbeeld aan de WA-verzekering voor automobilisten. Ook weer omdat de schade in sommige gevallen enorm kan oplopen.

Het aansprakelijk kunnen stellen van nabestaanden heeft niets te maken met de nationaliteit van betrokkenen, of het land waarin ze wonen. Het zal alleen minder makkelijk uitvoerbaar zijn.

U vindt dat er een verplichte uitvaartverzekering zou moeten zijn. Maar er is al een opvangnet: de gemeente zorgt voor de uitvaart, als niemand anders het doet. Alleen blijven toch de nabestaanden voor de kosten opdraaien. De wetgever wil ontmoedigen dat mensen gemakszuchtig worden en denken dat een ander het toch wel betaalt. Verantwoordelijke ouders zorgen er dan voor dat hun kinderen niet met de kosten blijven zitten. Alleen de kinderen die onverantwoordelijke ouders hebben, hebben een probleem.

U vindt dat mensen die in de bijstand zitten verplicht verzekerd moeten worden. Dan moet u dit idee aankaarten bij de diverse fracties van politieke partijen in de Tweede Kamer. De kamerleden kunnen de wet veranderen. Namen en e-mailadressen vindt u op de site www.tweedekamer.nl.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE