Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Uitvaartkosten polis uitkeren aan familie


1 juli 2021

Vraag nummer: 63253

Hallo Mr. van der Putten. Onze vraag is: Als onze broer die ernstig ziek is komt te overlijden waar wij al jaren geen contact mee (willen) hebben en volledig afstand willen doen van zijn erfenis kunnen wij dan toch aanspraak maken op zijn uitvaartkosten verzekering polis.
Onze ouders leven inmiddels niet meer. Hij woont in een huurwoning van een woningstichting en als wij het goed begrepen hebben moet de verhuurder in dat geval zijn vervuilde en overvolle woning ontruimen . Volgens zijn kameraad die zijn financiële en verdere zaken voor hem regelt zijn er geen schulden maar verder ook geen noemenswaardige financiële tegoeden of verdere waardevolle spullen. Hij heeft dus wel een kleine uitvaartkosten polis van € 3000. Ondanks dat wij beslist afstand doen van zijn erfenis willen wij wel heel graag zijn crematie verzorgen zodat op een nette verzorgde wijze zijn uitvaart plaats vindt zonder dat de gemeente of woningstichting hier aan te pas komt. dus onze vraag is kunnen wij aanspraak maken op zijn polis ( die waarschijnlijk uitgekeerd wordt op zijn bankrekening ) zodat wij de uitvaart zelf kunnen regelen en bekostigen of heeft de gemeente of woningstichting recht op deze polis en zijn verdere financiën . En mag zijn kameraad die over de huissleutel beschikt na zijn dood de woning nog betreden om voor zijn hond en twee katten te zorgen en een goed plaatsje te zoeken voor zijn huisdieren. Graag uw menig hier over. M.vr. groet De familie.

Antwoord:

Geachte heer en mevrouw,

De erfgenamen van uw broer moeten zijn woning ontruimen en in goede staat opleveren aan de woningbouwstichting. Alleen als u afstand doet van de erfenis bent u daarvan verlost. Maar u hoeft het natuurlijk ook niet zelf te doen; u kunt ook anderen betalen (uit de nalatenschap) om het voor u te doen.

Als u afstand doet van de nalatenschap, kunt u toch de uitvaart van uw broer regelen. Dat kan, als u
- het helemaal uit eigen zak betaalt;
- de uitkering van de uitvaartverzekering krijgt.

In het laatste geval moet u voorkomen dat een uitkering op de bankrekening van uw broer terecht komt. Want u aanvaardt de erfenis, als u geld van zijn rekening haalt.

Het zou het beste zijn als een van u of u beiden als begunstigde op de polis van uw broer zou worden genoemd, op naam en niet als 'de erfgenamen', want in het laatste geval hebt u ook een probleem. Het zou verstandig zijn om hierover met uw broer te overleggen. Voor hem zou het verstandig zijn om dit snel met de verzekeringsmaatschappij te regelen.

Zie de ruim 100 vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE