Lidmaatschap uitvaartfonds en meerderjarig worden


12 februari 2007

Vraag nummer: 4628  (oude nummer: 8848)

Kan een uitvaartfonds je lidmaatschap per direct beeindigen zonder je schriftelijk ervan op de hoogte te stellen?

Tot 21 jaar kon je namelijk ingeschreven staan bij de ouders en als je 21 jaar wordt krijgt men automatisch een formulier toegestuurd dat men zich apart moet verzekeren voor de uitvaartfonds. Dan hoef je niet opnieuw de kosten voor de lidmaatschap te betalen, wat erop neer komt dat je de eenmalige donatie bij inschrijving niet hoeft te betalen. Indien je het formulier binnen een bepaalde termijn niet ingevuld opstuurt dan wordt je lidmaatschap per direct beeindigd. Het formulier wordt naar de ouders verzonden omdat de kinderen tot hun 21'ste meeverzekerd zijn. Als de ouders beweren deze nooit ontvangen te hebben of verzuimd hebben om het formulier op te sturen kan de uitvaartfonds het kind van 21 jaar (en ouder ) of de ouders hiervoor verantwoordelijk stellen en de lidmaatschap beeindigen terwijl het kind dacht dat de ouders de uitvaartfonds betaalden en niet weet dat hij/zij geen lid meer is van de uitvaartfonds?
Moet de stichting die de uitvaartfonds regelt geen brief sturen waarin staat dat de lidmaatschap van desbetreffende kind is beeindigd nadat er is gebleken dat er geen gebruik is gemaakt van het formulier? De stichting stelt namelijk de ouders verantwoordelijk voor de uitvaartfonds van een kind van 21 jaar en ouder, terwijl het kind niet meer woonachtig is bij de ouders. Kan het kind hier zomaar dupe van worden? Zijn er regels m.b.t. lidmaatschap, beeindigen van een uitvaartfonds???

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn bij mijn weten geen vaste wettelijke regels voor de situatie dat een kind meerderjarig wordt. Afgezien van het feit dat het kind dan zelf verantwoordelijk is. En nooit moet afgaan op "Ik dacht dat..." Altijd alles zelf controleren, dat geldt voor elke soort verzekering, de huur, lidmaatschappen, etc.

Wat in een concrete situatie als de uwe speelt, moet te lezen zijn in het reglement of de voorwaarden van het betreffende uitvaartfonds. Het fonds kan daar zelf bepaalde overgangssituaties in regelen. Dat hoeft landelijk niet hetzelfde te zijn.

Maar als er iets mis gaat met verzending van een brief of een formulier, is het meerderjarige kind altijd verantwoordelijk voor de eigen situatie. Als iemand zelf niets doet, niet informeert hoe iets geregeld is, dan draagt men zelf het risico dat het niet of niet goed geregeld is.

In uw geval moet het al erg lang geleden zijn, want het is al heel veel jaren zo dat men op 18-jarige leeftijd meerderjarig wordt. En dat u er pas na zoveel jaren achter komt, is uw eigen risico. Maar het kan ook uw eigen voordeel zijn. Als u al die tijd niet verzekerd was, is niet betaald en hebt u dus een besparing gehad.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn