Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kapitaalverzekering uitvaart (aanvaarden erfenis?) 1


15 januari 2021

Vraag nummer: 62265

Als op een polis van een kapitaalverzekering uitvaart de standaardbegunstiging staat (1. Verzekeringnemer, 2. Echtgenoot/echtgenote 3. Kind(eren). 4. Erfgenamen)
en de verzekeringnemer komt te overlijden. Valt de uitkering dan in de nalatenschap? Want de verzekeringnemer is als eerste begunstigde opgenomen en heeft dus beoogd zichzelf (de nalatenschap) te begunstigen? Als dat zo is en je dan als erfgenaam gebruikt maakt van de uitkering om de uitvaart te betalen dan aanvaard je de erfenis zuiver, omdat het gaat om geld uit de nalatenschap?

En mag je als begunstigde (niet zijnde de verzekeringnemer uiteraard) de uitkering weigeren?

Alvast bedankt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zo werkt het niet. De verzekeringnemer is alleen begunstigde als de verzekering om een andere reden dan een overlijden eindigt. Na diens overlijden is de echtgenoot (m/v) de begunstigde. Als er geen echtgenoot (meer) is (denk aan overlijden of echtscheiding), dan zijn de kinderen de begunstigden. Als de kinderen eerder overleden waren dan de verzekeringnemer, zijn de erfgenamen de begunstigden.

Overigens kan een verzekeringnemer een verzekering ook afsluiten op het leven of voor de uitvaart van een ander. Denk aan een regeling voor een gehandicapt familielid of een ouder die zelf geen verzekering neemt.

Het gebruiken van de uitkering voor de uitvaart betekent dus niet het indirect aanvaarden van de erfenis. De uitkering zit nooit in de nalatenschap van de overledene.

Zie ook vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Kosten uitvaart'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift
Zie vervolgvraag nummer 62278 'Kapitaalverzekering uitvaart (aanvaarden erfenis?) 2'.


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >