Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Inboedel taxeren, en innen levensverzekering tbv uitvaartkosten


20 januari 2011

Vraag nummer: 7830  (oude nummer: 16356)

Weledelgestrenge Mr W.G.H.M. van der Putten,

Ik heb getracht binnen uw antwoorden op deze site al mijn vragen te kunnen beantwoorden maar het blijft mij toch nog even te onduidelijk vandaar onderstaande vragen.
Dank u wel alvast als u deze van mij kunt beantwoorden.

- Mijn moeder is zeer recent overleden. Zij had tot zomer 2010 een uitvaartpolis maar deze is door verzekeraar stopgezet toen betaling, door omstandigheden uitbleef. 
Tevens heeft mijn moeder diverse schulden achtergelaten.
Mijn broer heeft als opdrachtgever de begrafenisondernemer ingeschakeld welke wij via de huisarts de naam van kregen. (dit bleek helaas ook meteen een erge dure begrafenisondernemer te zijn waar wij haar begrafenis hebben laten opstellen).
Nu hebben wij een polis gevonden van een “levensverzekering”. Voor deze polis is al een tijd geen premie meer betaald maar kennelijk is er een bedrag op vrij. Zover ik begrepen heb kan zo een levensverzekering polis nagelaten worden aan erfgenamen of daadwerkelijk aan de ouder haar kinderen.
Als wij, elke broer/zus benefiniciair aanvaarden mogen wij dan deze polis bijvoorbeeld gebruiken om de begrafenis deels van te betalen, of hadden of kunnen wij alsnog deze polis overhandigen aan de begrafenis ondernemer welke deze polis kan innen.

wij moeten als we benefiniciair aanvaarden zelf zorgdragen ook voor de afhandelingen naar schuldeisers maar ook voor de inboedel. Ik zou graag weten of brieven naar schuldeisers bekrachtigd moeten worden door een notaris en wie moet de inboedel inventariseren en 
hangt hier een waardebepaling aan op?
Wij zelf dachten in 1e instantie heel naief, de inboedel ophalen laten halen door een kringloopwinkel want wij denken dat daar de inboedel t meeste tot zijn recht gaat komen ivm de waarde van onze moeder haar spullen.

Onze ouders zijn al 40 jaar gescheiden maar mogelijk is er destijds wel een overlijdensverzekering of uitvaartverzekering afgesloten. Alleen er is al 30 jaar geen contact meer tussen onze vader en alle kinderen. Is er op een of andere manier dan nog achter te komen of er misschien toch nog ergens “bruikbare” polis is welke gebruikt kan worden in beginsel voor betaling van de uitvaart?

met vriendelijke groet,
El

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is mij wel duidelijk waarom het voor u onduidelijk is: u zit in de verkeerde adviesrubriek.

Deze rubriek gaat over vragen over de regels voor begraven en cremeren. Daar hebt u geen vraag over.
U hebt vragen over verzekeringspolissen en over het eventueel benificiair aanvaarden van de nalatenschap.

Deze site heeft een gespecialiseerde collega-adviesrubriek over uitvaartverzekeringen. http://www.uitvaart.nl/page_1919.html
Ik kan u echter meteen zeggen dat mijn collega u niet verder kan helpen. Uw vraag of er op een of andere manier achter te komen is of er misschien toch nog ergens een “bruikbare” polis is die gebruikt kan worden voor de kosten van de uitvaart kan ik direct beantwoorden: neen. Mijn collega heeft deze vraag al vaak in zijn rubriek gehad. Er is geen landelijke centrale registratie van verzekeringspolissen. Als u geen naam van een verzekeraar hebt en geen polis, kunt u nergens zoeken.
Maar, heel simpel gedacht: als uw moeder wel een polis had, zou ze die waarschijnlijk bewaard hebben. Of zou die verzekeraar wel eens post gestuurd hebben, etc. Als u geen enkele aanwijzing hebt dat er iets is, is er hoogstwaarschijnlijk niets.

U hebt ook een vraag of de polis van de levensverzekering die u wel had gevonden, gebruikt kon worden voor de uitvaartkosten.
Op die vraag kan mijn collega - hoe slim, knap en verstandig hij overigens ook is - u ook geen antwoord geven. Daarvoor moet je zo'n polis in handen hebben, hem helemaal door kunnen lezen. Dat kan niemand van een afstand vertellen. Je moet de precieze tekst zien.

Dan de vragen over de nalatenschap. Welnu, er is ook een notariele collega-rubriek. Ook een verstandige en ervaren man, de notaris die uw vragen behandelt. Maar ook hier ken ik het antwoord al: u moet gewoon voor advies naar een notaris. Het is een illusie om te denken dat je een complexe situatie met enkele zinnen per e-mail doorziet en oplost.
Ik kan u wel vast een waarschuwing geven: doe niets met de spullen van uw moeder voordat u weet wat u met de erfenis doet: aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Kortom: maak snel een afspraak met een notaris en neem zo veel mogelijk gegevens en papieren mee.

Met vriendelijke groet.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >