Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen begrafenis/crematie verzekering (geld aan vriendin geven voor crematie) ***


9 oktober 2020

Vraag nummer: 61706

Wanneer ik 'n vriendin nu geld geef voor mijn crematie kan zij dan de crematie regelen zonder in de problemen te komen? Kan zij dan niet aangesproken worden voor het leeghalen van mijn huurhuis? Ik heb nog 1 zus en die wil geen erfgename zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

Of dit een goed idee is of niet, hangt af van de vraag of u terminaal bent of niet.

Als u terminaal bent, kan dit een goed idee zijn. Maar dan zou ik wel een soort van laatste wilsbeschikking (een codicil) opstellen, waarin u opschrijft dat u die vriendin geld geeft, om uw crematie te verzorgen. Het is ook verstandig om op te schrijven wat u wilt dat er met de as gebeurt.
U schrijft dat uw zus geen erfgenaam wil zijn, maar dat wordt ze automatisch als u overlijdt. Vervolgens komt de vraag of zij de erfenis aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Als uw zus de erfenis verwerpt, worden anderen erfgenaam. Denk aan de kinderen van uw zus of andere neven en nichten. Voor het verwerpen is actie nodig; voor het aanvaarden niet. Dat gebeurt automatisch als je niets doet.

Het kan zijn dat iemand uw bankrekening onderzoekt en op de gedachte komt "Hoe is die crematie eigenlijk betaald?" Een erfgenaam heeft er recht op om te weten wat er enige tijd voor het overlijden met spaargeld is gebeurd en hoe de crematie is geregeld. Om te zien of iemand ergens misbruik van heeft gemaakt. Om te voorkomen dat die vriendin geen passend antwoord op (terechte) vragen heeft, is het verstandig om uw afspraak op te schrijven.
Een (opvolgende) erfgenaam is - ook met terugwerkende kracht - erfgenaam vanaf de seconde van uw overlijden. Die heeft dus alle recht om te vragen hoe e.e.a. betaald en geregeld is.

Als u niet terminaal bent, maar iets wilt regelen wat zich misschien over 5 of 10 jaar of nog verder weg zal voordoen, moet ik u ontraden om een vriendin geld te geven voor dit doel. Het kan namelijk zijn dat die vriendin eerder dan u komt te overlijden. En het kan zijn dat de vriendschap ophoudt te bestaan. Ik heb wel eens vaker gezien dat vriendschappen plotseling eindigen, of dat neefjes die als executeur en erfgenaam zijn benoemd, plotseling uit de gratie waren. Stel dat de vriendin eerder overlijdt dan u, hoe legt u haar erfgenamen, als u al weet wie dat zijn, dan uit dat een deel van het geld op haar spaarrekening van uw was en voor uw uitvaart bestemd was?

Wat een goede, effectieve en goedkope oplossing is, is wanneer de persoon die de uitvaart geregeld wil hebben, een deposito opent bij een depositofonds. Dat moet een onafhankelijk fonds van een stichting zijn, die niets anders doet dan deposito's beheren. Er zijn uitvaartonderneming die ook geld in beheer nemen, maar dat vind ik geen verstandig idee. Dat geldt zit dan namelijk in de onderneming. Als die onderneming failliet gaat, is het geld weg. Ik adviseer daarom om een onafhankelijke stichting te nemen, die geen uitvaartonderneming is.
Zo'n deposito is mogelijk bij de Stichting Grafzorg Nederland. Die stichting beheert alleen geld om graven in stand te houden en om de kosten van uitvaarten in onder te brengen.

Als iemand daar een bedrag stort voor de kosten van zijn uitvaart en laat opnemen wie na het overlijden over het saldo mag beschikken, hoeft er niets meer geregeld en gedaan te worden met de erfgenamen om over het geld te beschikken. De 'uitvaartexecuteur' kan meteen zonder risico aan de slag.
U kunt bij de stichting uw vriendin opgeven als uw uitvaartexecuteur. Als de vriendin eerder overlijdt dan u, kunt een ander persoon aanwijzen. Als u later toch liever een ander wenst, of uw vriendin zelf aangeeft het liever niet meer te doen omdat zij ook op hoge leeftijd raakt, kunt u een nieuwe uitvaartexecuteur aanwijzen.

Het is wel altijd nog verstandig om een codicil te maken: een brief waarin de wensen met betrekking tot de uitvaart beschreven worden. De stichting Grafzorg Nederland is ook bereid om scans van een codicil te bewaren. De stichting keert uit zodra een scan van de overlijdensakte wordt gemaild. Het deposito groeit elk jaar aan. Wanneer iemand overleden is kan men ook altijd 's avonds en in het weekeinde per e-mail informeren naar de hoogte van het saldo.

De persoon die bij het geld mag dat op deposito staat, hoeft geen erfgenaam te zijn en is ook niet aansprakelijk voor allerhande rompslomp zoals het leeghalen van een huurwoning. U kunt zelf aangeven wie bij het geld mag.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Niet te veel betalen voor de uitvaart? Kijk bij een budget begrafenis en budget crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >