Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewaartermijn voor verzekeraar van begrafenisverzekeringspolis


2 februari 2002

Vraag nummer: 679  (oude nummer: 621)

Fri Mar 1 00:33:53 2002

Geachte heer Van der Putten,

Mijn ouders hebben bij NV Verzekering-mij "Het Noorden van 1936" in 1948 een begrafenisverzekering afgesloten.
Op 11-5-1976 stuurde deze maatschappij een premievrije polis toe. Deze polis is vooralsnog onvindbaar; de aanbiedingsbrief heb ik wel gevonden.
Maatschappij zegt geen polis te kunnen vinden! Moet de maatschappij polis ook bewaren, zo ja hoe lang en is verzekeraar verplicht de polis ten 2e male toe te zenden?
Met vr. gr.
Jeannet Goeree.

Antwoord:

Geachte mevrouw Goeree,
Voor zover iemand 'verplicht' is om een polis te bewaren, geldt dat natuurlijk in eerste instantie voor de verzekerde(n). De verzekeraar is - denk ik - niet verplicht om een afschrift van de polis toe te zenden, maar men moet wel kunnen vertellen wat de inhoud van die polis is. En dat komt inhoudelijk op hetzelfde neer.
Als u(w ouders) een aanbiedingsbrief van een premievrije polis hebben, met een bepaalde datum, lijkt mij dat de verzekeraar daar voldoende aanknopingspunten aan heeft om de juiste gegevens boven tafel te krijgen.Als uw ouders nog de polis van 1948 hebben, dan kan daar ook uit blijken wat de verzekering inhoudt, als de omzetting in 1976 niets anders was dan het eenmalig afkopen van de periodieke premies.
Mij lijkt dat u met de oude polis en de aanbiedingsbrief van 1976 best wel sterk staat. Als de maatschappij weigert om het bestaan van de polis te erkennen, wat dan?Er is zoiets als een Ombudsman levensverzekeringsbedrijf. Als de begrafenispolis het betalen van een bedrag inhield en geen natura-verzekering (diensten zoals de uitvoering van de begrafenis of crematie), dan zou zij wellicht ook als levensverzekering kunnen worden opgevat. Probeert u deze ombudsman eens te vinden in het telefoonboek (ik meen dat hij in Den Haag zetelt) en vraagt u eens verder advies. Ik ben in die verzekeringstoestanden en daar geldende klachtenregelingen ook niet zo thuis.
Zelf zou ik de neiging hebben om de verzekeringsmaatschappij nogmaals te sommeren om met de gegevens te komen, maar vervolgstappen zou ik laten afhangen van het (soort) antwoord. Erkent men dat er een polis is of niet, of kan men de inhoud van de polis niet herleiden?Is er al aanspraak gemaakt op een uitkering of niet (is een van uw ouders al overleden of niet)? Als er al aanspraken worden gemaakt maar de verzekeraar reageert niet, dan zou ik naar de kantonrechter stappen. Aan de oude polis en de aanbiedingsbrief uit 1976 zou ik voldoende handvat hebben. Als de verzekeraar bij de kantonrechter niet kan uitleggen hoe het zit, ligt het voor de hand dat de kantonrechter de vordering van een uitkering oplegt. Naar de kantonrechter stappen is een fluitje van een cent (als je weet hoe het moet, maar dat geldt voor alles in het leven). Vraagt u eens advies van een rechtswinkel of een advocaat, als u het zelf niet kunt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE