Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afkopen oude begrafenispolissen


23 juli 2012

Vraag nummer: 28722

Ik heb een aantal begrafenispolissen gevonden van mezelf, mijn vrouw broer en moeder. Deze zijn afgesloten in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw en inmiddels decennia premievrij. We hebben de nieuwe verzekeraar achterhaald, waarin de oude is opgegaan. We hebben ze aangeschreven en gebeld met het verzoek om deze te kunnen afkopen. Het zijn vier polissen met een waarde van totaal 8000,- gulden. Het afkopen wordt geweigerd. Op de achterkant van elke polis staat bij artikel 8:

Premievrijmaking en afkoop
8a Is de verzekering gedurende ten minste drie jaar van kracht geweest en is over die periode de verschuldigde premie voldaan dan kan onder overlegging van de polis het verzekerde bedrag zodanig worden verlaagd dat voor de verzekering verder geen premie meer verschuldigd is mits deze premievrijmaking binnen een jaar na de vervaldag van de laatst betaalde premie plaatsvindt.

8b Is een uitkering bij in leven zijn van de verzekerde (mede) verzekerd dan kan onder dezelfde voorwaarden als in lid a genoemd de verzekering geheel worden beƫindigd door afkoop, mits de afkoopwaarde tenminste fl. 10,- bedraagt.

Ik begrijp dat deze dus wel afkoopbaar zijn. Gaarne uw advies.

Antwoord:

Geachte heer,

Deze adviesrubriek gaat over de regelgeving voor begraven en cremeren.
U kunt uw vraag beter plaatsen in de adviesrubriek voor vragen over verzekeringen. Zie de pagina Advies over uitvaartverzekeringen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je voor de uitvaart een andere uitvaartondernemer in de arm nemen dan bij wie je verzekerd bent?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE