Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervoer overledene naar Frankrijk (en problemen kist en opbaren) 2

28 augustus 2014

Vraag nummer: 39552

Hartelijk dank voor de snelle reactie,
Voor de zekerheid zou ik nog willen vragen of mijn conclusies (zie onder) kloppen die ik trek, na het lezen van het artikel Internationaal transport vanuit Nederland op uw site in combinatie met de antwoorden die u geeft op mijn vragen.

Om na overlijden hier, te kunnen worden begraven in Frankrijk heb ik
a) een verlof nodig
b) een laisser passer nodig
Deze twee documenten haal ik bij de gemeente waarbij geldt dat het tweede wordt afgegeven door de burgemeester (uiteraard ook via de ambtenaar). Beiden worden pas afgegeven als er een verklaring van overlijden is, afgegeven door een arts.( Kan ik wel op spoed aandringen? Is er een termijn waarbinnen de laisser passer moet komen?)

Het doen van aangifte van overlijden, staat hier helemaal los van.

Het transport van de overledene kan zowel in een lijkzak als kist worden gedaan. Mocht de kist gesloten worden, dan kan die in Frankrijk gewoon weer geopend worden. (Kan ik de bepaling daarover ergens vinden? Dit, aangezien de Franse begrafenisondernemer aangaf dat een gesloten kist niet meer mag worden geopend).

Nogmaals dank en ik hoor graag nog van u om de informatie compleet te hebben,

Met vriendelijke groet, Yana van Tienen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Om een stoffelijk overschot van Nederland naar Frankrijk te vervoeren en daar te laten begraven is er inderdaad een verlof tot begraven en een laissez-passer nodig. De overeenkomst van Straatsburg voor het vervoer van lijken uit 1973, waar Nederland meteen bij het in werking treden in 1975 partij in was, is in 2000 ook voor Frankrijk gaan gelden. Zie https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Treaty/Details/002388.

Echter, u hoeft zich hier helemaal geen zorgen over te maken. Als aangifte van overlijden wordt gedaan en verteld wordt dat de overledene in Frankrijk zal worden begraven, maakt de gemeente meteen de juiste papieren in orde.
Het doen van aangifte van verlijden staat er juridisch los van, maar in de praktijk is het een grote allesomvattende handeling. Men doet aangifte van overlijden en krijgt meteen het verlof en de de laissez-passer.

Dit is geen zorg voor de nabestaanden. Voor de uitvaartondernemer en de gemeente is het gesneden koek. Behalve dan misschien voor die ene gemeenteambtenaar waar u die andere vraag over stelde...
Dus maak u geen zorgen.

Ik las zojuist in het verdrag van Straatsburg dat het transport (altijd) in een kist plaats moet vinden. In alleen een lijkzak mag dus niet. Ik had mij niet gerealiseerd dat Frankrijk inmiddels ook deze overeenkomst had geratificeerd. Mijn excuses. Dat is het nadeel als je (te) lang in deze branche meeloopt, dat je soms nog de oude lijstjes van deelnemende landen in het hoofd hebt.

Ik kan u niet vertellen waarom de Franse uitvaartondernemer zegt dat een gesloten kist niet meer geopend mag worden. Ik heb persoonlijk andere ervaringen. Misschien moet u gewoon maar een andere ondernemer nemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder