Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervoer overledene naar Frankrijk (en problemen kist en opbaren) 1


27 augustus 2014

Vraag nummer: 39543

Mijn man en ik hebben een huis in Frankrijk. Wij kopen daar een grafrecht voor ons beiden. Mocht één van ons overlijden als we in Nederland zijn, dan willen we begraven worden in Frankrijk. We hebben in Fr. een begrafenisondernemer gevonden die alles netjes kan regelen inclusief het transport. We lopen tegen de volgende vraag aan: er schijnt een regel te zijn dat je iemand binnen een bepaalde termijn nog in een lijkzak kunt vervoeren. Hij/zij kan dan in Frankrijk gekist worden. Het voordeel is dat diegene dan in F. nog in huis opgebaard kan worden. Als de overledene in Nederland gekist wordt dan zou dat om een gesloten kist gaan die in Fr niet meer geopend mag worden. Is dat zo, zo ja, om welke termijn gaat het.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er bestaat - in elk geval in Nederland - geen regel dat een overledene slechts binnen een bepaalde termijn in een lijkzak mag worden vervoerd. Een overledene kan altijd van een lijkzak naar een kist worden overgebracht - en omgekeerd. Dat zal in Frankrijk niet anders zijn dan in Nederland; dat kan ik mij althans niet voorstellen. Er bestaan ook geen internationale regels, bijvoorbeeld in een verdrag, over dit soort zaken.

Een praktisch aspect is evenwel hoe lang een stoffelijk overschot nog in een dermate staat is dat het het overbrengen van zak naar kist en omgekeerd geen heel vervelend karwei wordt. Dat in zijn algemeenheid moeilijk te zeggen. Het hangt af van het weer (is de omgeving koud, warm of heel warm), de koeling van het stoffelijk overschot en de staat van het overschot. Maar ik voorzie binnen een termijn van een week of zo normaal gesproken geen enkel probleem.

Wanneer iemand in een lijkzak vervoerd wordt, kan hij of zij altijd nog eenvoudig in een kist worden opgebaard. In zulke gevallen wordt de zak vaak niet verwijderd, maar alleen aan de bovenkant open geritst. Het satijn aan de binnenkant van de kist wordt dan over de randen van de geopende zak heen gedrapeerd, zodat niet te zien is dat de overledene nog in/op een zak ligt.

Ik zou niet weten waarom als een overledene die in Nederland gekist is, in Frankrijk die kist niet meer geopend zou mogen worden. Dat lijkt mij onzin.
Er zijn veel misverstanden over het sluiten van een kist voor internationaal transport. Het sluiten (en soms verzegelen) van een kist is geen wettelijke eis of voorschrift. Dat voor het transport een kist soms verzegeld wordt, om te voorkomen dat men bijvoorbeeld eenvoudig een lading drugs of een maffia-lijk in de kist kan leggen, is iets wat ik mij kan voorstellen. Hoewel, Nederland kent geen verplichting om de kist in het bijzijn van een arts te sluiten en te verzegelen. Er is ook geen verdrag dat dit verplicht stelt. Maar luchtvaartmaatschappijen kunnen zelf wel die eis stellen. Maar na het transport maakt het mijns inziens niet uit dat een eventuele verzegeling verbroken wordt, bijvoorbeeld voor het opbaren.

Om het even samen te vatten: allemaal onzin.

Als iemand dit nog eens beweert, vraag hem of haar dan om dan heel concreet in een wetboek aan te wijzen wat de regel is die dat zou verbieden. Ik denk dat zo'n regel niet bestaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: mogen 2 lichamen in 1 kist?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >