Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Vervoer overledene naar Frankrijk (en problemen kist en opbaren) 1

27 augustus 2014

Vraag nummer: 39543

Mijn man en ik hebben een huis in Frankrijk. Wij kopen daar een grafrecht voor ons beiden. Mocht één van ons overlijden als we in Nederland zijn, dan willen we begraven worden in Frankrijk. We hebben in Fr. een begrafenisondernemer gevonden die alles netjes kan regelen inclusief het transport. We lopen tegen de volgende vraag aan: er schijnt een regel te zijn dat je iemand binnen een bepaalde termijn nog in een lijkzak kunt vervoeren. Hij/zij kan dan in Frankrijk gekist worden. Het voordeel is dat diegene dan in F. nog in huis opgebaard kan worden. Als de overledene in Nederland gekist wordt dan zou dat om een gesloten kist gaan die in Fr niet meer geopend mag worden. Is dat zo, zo ja, om welke termijn gaat het.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er bestaat - in elk geval in Nederland - geen regel dat een overledene slechts binnen een bepaalde termijn in een lijkzak mag worden vervoerd. Een overledene kan altijd van een lijkzak naar een kist worden overgebracht - en omgekeerd. Dat zal in Frankrijk niet anders zijn dan in Nederland; dat kan ik mij althans niet voorstellen. Er bestaan ook geen internationale regels, bijvoorbeeld in een verdrag, over dit soort zaken.

Een praktisch aspect is evenwel hoe lang een stoffelijk overschot nog in een dermate staat is dat het het overbrengen van zak naar kist en omgekeerd geen heel vervelend karwei wordt. Dat in zijn algemeenheid moeilijk te zeggen. Het hangt af van het weer (is de omgeving koud, warm of heel warm), de koeling van het stoffelijk overschot en de staat van het overschot. Maar ik voorzie binnen een termijn van een week of zo normaal gesproken geen enkel probleem.

Wanneer iemand in een lijkzak vervoerd wordt, kan hij of zij altijd nog eenvoudig in een kist worden opgebaard. In zulke gevallen wordt de zak vaak niet verwijderd, maar alleen aan de bovenkant open geritst. Het satijn aan de binnenkant van de kist wordt dan over de randen van de geopende zak heen gedrapeerd, zodat niet te zien is dat de overledene nog in/op een zak ligt.

Ik zou niet weten waarom als een overledene die in Nederland gekist is, in Frankrijk die kist niet meer geopend zou mogen worden. Dat lijkt mij onzin.
Er zijn veel misverstanden over het sluiten van een kist voor internationaal transport. Het sluiten (en soms verzegelen) van een kist is geen wettelijke eis of voorschrift. Dat voor het transport een kist soms verzegeld wordt, om te voorkomen dat men bijvoorbeeld eenvoudig een lading drugs of een maffia-lijk in de kist kan leggen, is iets wat ik mij kan voorstellen. Hoewel, Nederland kent geen verplichting om de kist in het bijzijn van een arts te sluiten en te verzegelen. Er is ook geen verdrag dat dit verplicht stelt. Maar luchtvaartmaatschappijen kunnen zelf wel die eis stellen. Maar na het transport maakt het mijns inziens niet uit dat een eventuele verzegeling verbroken wordt, bijvoorbeeld voor het opbaren.

Om het even samen te vatten: allemaal onzin.

Als iemand dit nog eens beweert, vraag hem of haar dan om dan heel concreet in een wetboek aan te wijzen wat de regel is die dat zou verbieden. Ik denk dat zo'n regel niet bestaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld: mogen 2 lichamen in 1 kist?


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder