Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Repatriering van het stoffelijk overschot op kosten werkgever


1 oktober 2002

Vraag nummer: 1203  (oude nummer: 1540)

25 Aug 1999

Is de werkgever juridisch gehouden tot repatriering van het stoffelijk overschot van de werknemer die in zijn opdracht in het buitenland verbleef en aldaar is komen te overlijden? Op grond van welk voorschrift rust die verplichting op de werkgever verantwoordelijkheid?

Antwoord:

25 Aug 1999

Geachte heer,

Ik denk niet dat een werkgever zonder meer gehouden is om de kosten te betalen van het vervoer van het stoffelijk overschot van een werknemer die voor zaken in het buitenland was en daar kwam te overlijden. Doodgaan is een risico van alledag en voor iedereen en in beginsel het risico van de werknemer. Wanneer bijvoorbeeld in Nederland iemand komt te overlijden door een verkeersongeval, zijn de kosten van de uitvaart ook gewoon voor de familie. Juridisch wordt er dan vaak (door de rechter) geredeneerd dat iedereen toch een keer dood gaat en dat normaal die kosten voor eigen rekening zijn; als je 'toevallig' wat eerder doodgaat dan dat je normaal zou verwachten, is op zich geen reden om iemand anders die kosten te laten dragen. Wel bijvoorbeeld de extra kosten van een ambulance, die je niet hebt als je thuis in bed op hoge leeftijd overlijdt. Soms zijn er uitzonderingen, maar dan zijn er bijzondere omstandigheden. Ik zeg het wat cru, maar daar komt het wel op neer.

Ik houd echter een slag om de arm, zoals u als kritisch lezer gezien hebt. De werkgever is "niet zonder meer" tot een vergoeding gehouden, maar misschien was het wel een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, en dan komt het wel voor zijn rekening. En als men naar het buitenland moet, is het ook niet zo gek om de baas te vragen om een all-in reisverzekering af te sluiten. Dan zijn dit soort risico's ook gedekt. Het is onverstandig, zowel van werkgever als werknemer, om onverzekerd op reis te gaan.
Ik verwacht dat bedrijven die regelmatig werknemers op pad sturen, daar ook adequate voorzorgsmaatregelen voor treffen. En zo niet, dan moeten de vakbonden maar eens aan de slag.

U vraagt naar voorschriften. Misschien zijn die er in een CAO of zo (maar dan weet u dat als KNV-er beter dan ik), maar bij mijn weten niet in de wetgeving.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie ook de drukte bij Mortuarium Schiphol:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >