Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Overledene vervoeren naar Servië over de weg

5 april 2017

Vraag nummer: 50362

Is het noodzakelijk om een overledene te balsemen als hij over de weg vervoert wordt. De overledene gaat in een dicht gesoldeerde kist. De nabestaanden waren stellig dat balsemen niet noodzakelijk is. Indien dit wel zo is volstaat dan lichte balseming (Thanatopraxie). Is er iets te zeggen over de kosten van vervoer.

Antwoord:

Geachte heer,

Over de kosten van vervoer kan ik u niets zeggen. Ik verwijs u graag naar de bedrijvengids van deze site. De button vindt u hierboven in het rijtje, derde van links.
In de Bedrijvengids vindt u de rubriek 'Vervoer' en daarbinnen de rubriek 'Internationaal transport'. De vervoerbedrijven op deze site kunt u een indicatie van de kosten vragen.

Ik kan u wel wat zeggen over de regels voor vervoer naar Servië. Ik verbaas mij over het voornemen om de overledene te vervoeren in een dicht gesoldeerde kist. Er is geen enkele wet of verdrag die dat voorschrijft. Het lijkt een maatregel uit 1917, maar het is nu 2017.

Het systeem van regels voor internationaal vervoer heeft niets te maken met hoe het vervoer onderweg plaats vindt, maar met de regels van uitvoer uit het ene land en invoer in het andere land.
Nederland is aangesloten bij de Overeenkomst inzake het vervoer van lijken van Straatsburg van 26 oktober 1973. Dit verdrag is gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 1975, nr. 95. (Trb-1975-95, zo wordt het dan door juristen aangeduid).
Servië is echter geen partij in dit verdrag, wat betekent dat er geen regels zijn voor het vervoer naar dit land. Als het vervoer per vliegtuig plaats zou vinden, zou een vliegmaatschappij nog eigen regels voor vervoer kunnen hanteren. Voor het vervoer over de weg gelden evenwel geen regels. Er bestaan geen regels van landen voor het vervoer door het land heen. Wat er onderweg met een stoffelijk overschot gebeurt is gewoon niet geregeld. Positief geformuleerd: men is geheel vrij om de voorzorgsmaatregelen te treffen die men nodig vindt en om maatregelen na te laten die men overbodig vindt.

Voor het vervoer is een verklaring van de burgemeester noodzakelijk. Die verklaring moet samen met het lijk worden vervoerd. In die verklaring hoeft alleen te staan wie de overledene is, en waar hij heen vervoerd wordt. Zie het vierde lid van artikel 11 van het Besluit op de lijkbezorging. Eenvoudiger dan dit kan niet. Er is ook geen verplichting om die verklaring in een vreemde taal op te stellen.
Een en ander neemt niet weg dat het verstandig zal zijn om een waterdichte kist te gebruiken. Ook het gebruik van een lijkhoes lijkt mij zinvol.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder