Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Met eigen auto naar de begraafplaats


1 februari 2020

Vraag nummer: 59941

Is de wetgeving nog steeds zo dat ik mijn partner met eigen auto naar de begraafplaats kan brengen??

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, u mag uw partner met een eigen auto naar de begraafplaats brengen. Maar waarschijnlijk bedoelt u te vragen of dat ook nog mag als hij overleden is.

De wetgeving voor het vervoer van overledenen is - voor zover ik kan zien - de afgelopen zestig jaar niet veranderd: het staat ieder vrij, voor het vervoer van lijken zodanige personen en middelen te gebruiken als hij wil. Men mag een overledene met de eigen auto vervoeren. Of met een fiets of met een vrachtwagen of een bus of een helikopter. Er zijn geen regels.

Echter, er is een hele kleine uitzondering en uw vraag is zo geformuleerd dat die nou net die kleine uitzondering betreft.

Vroeger, tot 1 juli 1991, bevatte de Wet op de lijkbezorging een bepaling die luidde: "Het staat ieder vrij, voor het vervoer van lijken naar de begraafplaats of het crematorium zodanige personen en middelen te gebruiken als hij wil, mits zich gedragende naar de plaatselijke verordeningen, in art. 8 dezer wet bedoeld."
In dat artikel 8 stond dat plaatselijke dus gemeentelijke verordeningen regelden hetgeen in het belang der openbare orde en gezondheid bij het brengen van lijken naar de begraafplaats of het crematorium in acht moest worden genomen. De meeste gemeenten regelden in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) standaard dat lijken per lijkauto naar de begraafplaats of het crematorium moesten worden gebracht.

Sinds 1991 hoeven gemeenten hierover geen regels meer te stellen. Veel gemeenten hebben dit soort detail-regelgeving in de jaren '90 geschrapt. Het is echter niet uit te sluiten dat er nog 1 of 2 gemeenten zijn die deze regel hebben gehandhaafd. Ik heb enkele jaren geleden ook wel eens gezien dat een enkele gemeente nog regels over grafkruisen hanteerde die al in 1968 was afgeschaft.
Op de uitvoering van deze gemeentelijke bepaling wordt nauwelijks of niet toegezien. De regels gelden echter alleen voor het vervoer naar de begraafplaats of het crematorium. Dus niet voor het transport van bijvoorbeeld de plaats van een dodelijk verkeersongeval naar een mortuarium, of van een ziekenhuis naar de woning om het lichaam daar op te baren.

De conclusie is dat men een overledene met een gewone personenauto naar de begraafplaats kan brengen. Als er nog een gemeente is waar formeel een andere regeling geldt, zal geen enkele politieagent die kennen of toepassen. Overtreding van die regel heeft waarschijnlijk ook geen gevolgen.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Vervoer overledene'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE